Bergen kommune samlet markedet til hjernedugnad

av Adrian Andersen

Bergen kommune samlet 170 deltagere til markedsdialog om innovasjonsprosjektet 1000 bygg – 10 000 muligheter. Leverandørene måtte jobbe aktivt hele dagen for å løse kommunens behov gjennom konseptet hjernedugnad og speed dating.

Bergen kommune samlet 170 deltagere til markedsdialog om innovasjonsprosjektet 1000 bygg – 10 000 muligheter. Leverandørene måtte jobbe aktivt hele dagen for å løse kommunens behov gjennom konseptet hjernedugnad og speed dating.

Kommunen vil motta inntil ti millioner kroner for å inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap, hvor målet er nye og mer effektive løsninger for drift og vedlikehold av kommunens tusen bygg. Gjennom markedsdialogen ba kommunen om innspill fra potensielle leverandører.

I tillegg bidrar Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi med ressurser, kompetanse og veiledning gjennom hele partnerskapet for å sikre en trygg ramme og vellykket gjennomføring.

Prosjektleder Kjersti Eiken og Tore Andrè Sines fra Nasjonalt program for leverandørutvikling foran alle deltakerne på hjernedugnad. Bilde: Margaret Stakkestad

Til bergen.kommune.no sier prosjektleder Kjersti Eiken at interessen har vært over all forventning.

Hun sier også at Bergen kommune vil konkretisere innholdet i innovasjonspartnerskapet og kommunen tar sikte på å lyse ut en konkurranse rundt mai.

Hun presiserer også at – «1000 bygg – 10 000 muligheter» har 20 følgekommuner og flere statlige aktører, og det er en kjempeinteresse for å få være med på sluttkontrakter og opsjonene, sier prosjektleder Eiken.

Fem av følgekommunene skal aktivt hjelpe til med piloter i utviklingsfasen. Bærum, Trondheim, Oslo, Askøy og Lørenskog har forpliktet seg til å være pilotarenaer, noe Eiken tror vil gi flere synergieffekter.

Det er Nasjonalt Program for leverandørutvikling som koordinerer følgevirkomhetene og her kan du lese mer om aktivitetene i prosjektet så langt: http://innovativeanskaffelser.no/smart-forvaltning-av-bygg-og-eiendom-i-bergen-kommune/

Tegnere oppsummerte hjernedugnaden. Bilde: Margaret Stakkestad
Tegnere oppsummerte hjernedugnaden. Bilde: Margaret Stakkestad