Bergen kommune i gang med sitt Innovasjonspartnerskap

av Adrian Andersen

Tidligere i år gjennomførte Innovasjon Norge en skissekonkurranse for offentlige virksomheter som ønsker å løse store samfunnsutfordringer gjennom innovasjonspartnerskap med private aktører. Bergen kommune var en av aktørene som vant fram i konkurransen med prosjektet 1000 bygg - 10000 muligheter.

Hjernedugnad

Nylig hadde Bergen kommune Kickoff for sitt innovasjonspartnerskap 1000 bygg – 10 000 muligheter. Her ønsker Bergen kommune innovative og smarte løsninger for å drifte og forvalte kommunale bygg.

Dagen ble brukt effektivt med Bergen kommunes eget konsept «hjernedugnad». Drøyt 50 bredt sammensatte deltakere gravde dypt i behovet gjennom en grundig fasilitert prosess der utgangspunktet var:

  • Se helhetsbildet sammen
  • Se samme horisontlinje
  • Finne de smertefulle behov
Finansbyråd Dag Inge Ulstein holdt en inspirerende startpich.

Først jobbet deltakerne med hva som egentlig er behovene for-med-i byggene i dag og for fremtiden. Så ble de utfordret på hva som er årsakene til behovene, før deltakerne måtte reflektere over hva som blir effekten av de ulike behovene. Til slutt var det gode diskusjoner rundt hvor kommunen bør starte for å oppnå best mulig effekt.

Nydelig vintervær i Bergen ga en fin ramme til hjernedungnaden.

«Vi gleder oss til å ta fatt på Innovasjonspartnerskapet og tror denne prosessen vil kunne gjøre det lettere for Bergen kommune og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye arbeidsmåter, der bedriftene konkurrerer om å lage de beste løsningene» sier Kjersti Haukeland Eiken prosjektleder for innovasjonspartnerskapet i Bergen kommune.

Hun håper også at dette vil føre til et paradigmeskifte i hvordan offentlig og private aktører jobber sammen.

De drøyt 50 deltakerne i hjenedungnaden godt fornøyd med starten på Innovasjonspartnerskapet.

Hva får Bergen kommune

Bergen kommune vil motta inntil ti millioner kroner fra Innovasjon Norge, avhengig av det endelig omfanget av prosjektet. Det vil i hovedsak muliggjøre deltakelse fra flere private virksomheter ved at bedriftene mottar tilskudd for å bistå i prosessen. Dermed reduseres risikoen for både den offentlige bestilleren og for bedrifter som vil være med å utvikle nye løsninger.

I tillegg bidrar Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi med ressurser, kompetanse og veiledning gjennom hele partnerskapet for å sikre en trygg ramme og vellykket gjennomføring.

Vi i Leverandørutviklingsprogrammet gleder oss til å jobbe med dette spennende prosjektet fremover.

Her kan du lese skissen til Innovasjonspartnerskapet