Kongsberg kommune

Kongsberg er en bykommune i Buskerud, sydligst i Numedal. Den grenser i nord til Flesberg, i øst mot Øvre Eiker og Holmestrand, i sør mot Skien, Siljan og Larvik, og i vest mot Notodden og Sauherad kommuner. Kongsberg har 27 013 innbyggere. Nabobyene er Rjukan, Notodden, Hokksund og Drammen.

Relaterte anskaffelser (2)

Sellikdalen renseanlegg

Kongsberg kommune har mål om et innovativt renseanlegg som et minimum klarer rensekravene i utslippstillatelsen (fosforfjerning, sekundærrensekrav og nitrogenrensekrav), men har ambisjoner om ikke å bruke kjemikalier, være fleksibelt i forhold til mengde og organisk belastning, samt kunne bidra til…

Fra idé til realisering – bærekraftige bygg

Kommunene og fylkeskommunen har en viktig samfunnsrolle med tanke på å ivareta klima- og miljø gjennom sine anskaffelser. Dette samtidig som de realiserer funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Bygg i Tre og Tredriveren ønsker å bidra til…