Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei

av Cecilie Endresen

Leverandørutviklingsprogrammet har registrert behov for samhandling/erfaringsdeling og mål om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er veiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge. Derfor etablerer vi Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei - hvor vi sammen setter temaet på dagsorden.

Leverandørutviklingsprogrammet har registrert behov for samhandling/erfaringsdeling og mål om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er veiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge. Derfor etablerer vi Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei – hvor vi sammen setter temaet på dagsorden.

I første omgang – med veieiernes ambisjoner og mål for øyet – så  røyker vi ut, gjennom en workshop – felles utfordringer/problemområder innen Drift og vedlikehold (DOV) av vei.

I neste runde vil vi invitere til å «kna» utfordringene ytterligere, for så å vurdere om innovative anskaffelser og fellesinitiativer kan være hensiktsmessig å benytte som et verktøy for å utfordre markedet til å komme med bedre og smartere løsninger som gir høyere måloppnåelse.

I tillegg legger vi opp til at Innovasjonsarena DOV kan være en arena hvor vi kan dele erfaringer og diskutere om hvordan innlemme innovasjon inn i Drift- og vedlikeholdskontrakter; både gjennomføring av utviklingsløp, og implementering av utviklingsresultater/innovasjoner i løpet av kontraktsperioden.

Så til alle dere partnere som er veieiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesveier i Norge – hold av datoen 20. januar 2021 – da kick-starter vi!

 

Se vedlagt agenda!

210120 Invitasjon og agenda innovajonsarena DOV