1000 bygg 10 000 muligheter
Tilgjengelig

Løsning fra

GK

Smarte bygg for en bærekraftig fremtid

Den nye løsningen til GK er skybasert og så intuitiv at man raskt kan få oversikt på farten. Foto: Thomas Melheim, GK Gruppen AS.
Sist oppdatert
En plattform ved navn GK Cloud forbedrer og forenkler informasjon slik at det er enklere å ta smarte beslutninger for mer effektive bygg. Målet er bedre vedlikehold, bedre inneklima og reduserte energikostnader. - Vår plattform er mer enn bare smarte algoritmer, den skal etter hvert fungere som en slags digital vaktmester, uttaler prosjektutvikler i GK, Thomas Melheim.

Behovet: smartere styring og forvaltning av bygg og eiendom

Bergen kommune eier og forvalter rundt tusen bygg – totalt mer enn én million kvadratmeter. Årlig brukes rundt fem hundre millioner kroner av kommunens driftsbudsjett til vedlikehold, reparasjoner og forbedringer av kommunens bygg.

Bergen kommune så etter en løsning som kunne hjelpe de med å jobbe mindre tungvint og mer kostnadseffektivt med drift og forvaltning av bygg og eiendommer. Med bakgrunn i dette behovet inngikk Bergen kommune et innovasjonspartnerskap med GK i 2019. Prosjektet fikk 4,9 millioner kroner til utvikling av løsningen fra Innovasjon Norge.

Løsningen: Fullstendig oversikt og enkel planlegging

GK leverer allerede GK Cloud til seks hundre bygg. Det er en skybasert plattform som samler all data fra tekniske installasjoner i bygg (for eksempel ventilasjonsanlegg og varmepumpe) og tilgjengeliggjør det i skyen. Flere bygg kan legges inn i skyen, som gjør det mulig å overvåke flere systemer for sentral driftskontroll (SD-anlegg) samtidig uten å være fysisk til stede på bygget.

– Innovasjonen med Bergen kommune er en videreutvikling av GK Cloud. Uavhengig av om SD-anlegget er fra GK eller en annen leverandør, kan den skybaserte tjenesteplattformen legges på toppen av byggets eksisterende systemer uten store inngrep, sier Thomas Melheim, prosjektutvikler i GK.

Løsningen, som nå er installert og piloteres på to Bergens-skoler, samler inn all data og signaler fra alle de tekniske installasjonene i bygget, og lagrer det i skyen. Algoritmer sammenstiller og presenterer data som vises for brukeren i et personlig dashboard. Dataene blir analysert opp mot strømpriser, været ute, klimaet inne og andre parametere slik at systemet – basert på den informasjonen – kan foreslå iverksetting av ulike tiltak for å optimalisere driften.

1000 bygg 10 000 muligheter
GK Cloud slik det ser ut på dashboardet. Skjermbilde: Thomas Melheim, GK Gruppen AS.

Strømsparing like enkelt som å bruke VG-appen

– Hvis vi eksempelvis ser at strømprisene er spådd opp, så vil driftsansvarlig få en melding i systemet hvor han enkelt kan svare “ja” eller “nei” på om han vil gjøre tiltak for å redusere strømforbruk. Svarer han “ja” vil det skje en automatisk justering på utvalgte parametere, eksemplifiserer Melheim og legger til:

– Vi er ute etter å ta vare på byggets inneklima, men samtidig også spare strøm uten at det går på bekostning av brukerne i bygget.

GK kan justere hvilke tiltak de ønsker å fjernjustere basert på tilbakemeldinger de får fra kunden på hva bygget brukes til og av hvem. Melheim forteller at mulighetene er uendelige for hva man kan legge inn i skysystemet: Ventilasjon, elbillading, solcellepaneler, batteribanker og belysning er eksempler.

– For oss er det viktig at parameterne i de tekniske systemene blir satt riktig sammen så kunden ikke opplever at de sparer strøm på feil premisser. I store bygg kan selv små, helt umerkelige endringer i temperaturen utgjøre en stor forskjell på strømforbruket.

– Vi skal gjøre dette systemet så enkelt og intuitivt som mulig slik at det er effektivt i bruk, og enkelt for byggeieren å hente ut store energi- og strømgevinster. Tidligere undersøkelser viser at åtti prosent av SD-anlegg ikke ble brukt riktig, og en av årsakene var kompleksiteten. Vårt mål er å ha en løsning som er like enkel å bruke som VG-appen, sier Melheim.

Innovasjonspartnerskapet med Bergen kommune

  • Nye GK Cloud ble pilotert i to av Bergen kommunes skoler.
  • Etter tre år med utvikling og testing har Bergen kommune gått til kjøp av løsningen, og starter med å installere løsningen i syv bygg.
  • Per juni 2023 har seks av følgevirksomhetene signert en intensjonsavtale om kjøp av løsningen.

Flere kommuner etterspør samme løsning

– Plattformen har allerede høy etterspørsel i markedet, både hos offentlige og private aktører. Vi har også merket at flere av følgekommunene som var med i anbudet er interessert, hevder Melheim.

Melheim er optimistisk i forhold til samarbeidet med kommunen, og tror at det vil være springbrettet til mange flere samarbeid med både offentlige og private virksomheter.

– Det vi har erfart er at når vi arbeider så intenst med en kunde som vi har gjort i innovasjonspartnerskapet med Bergen kommune, er at vi utvikler noe basert på direkte tilbakemeldinger fra de som skal bruke løsningen. Det er utrolig givende, vi har lært veldig mye og utviklet oss som selskap.

GK AS

  • Etablert i 1964, og har i dag 2900 ansatte fordelt på 98 kontorsteder i hele Skandinavia.
  • Totalteknisk entreprenør og servicepartner, som leverer smarte og bærekraftige løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør.
  • Har utviklet GK Cloud: en løsning for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en skybasert teknologiplattform.

Leverandør

GK

Miljøhuset GK, Ryenstubben 12, 0679 Oslo

https://www.gk.no/

Kontaktperson:

Vidar Kristiansen

Fagdirektør byggteknologi og utvikling

vidar.kristiansen@gk.no+47 930 27 238

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no