Pågående anskaffelse

Infrastruktur for digitale læringsmidler

Innovasjonsløft

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læringsmidler. Kort fortalt er markedet litt innelåst og mange kommuner ønsker mulighet til å kjøpe nye læringsmidler som setter elevens læring i sentrum.

Det har vært mobilisert massivt både av Bærum selv, og av oss i LUP. Og nå er foreløpig 47 kommuner på tvers av hele landet med på initiativet!

Andre aktører som Udir, KS og NDLA-G er også koblet på.

Prosess

Behovskartlegging

Mobilisering av offentlige interessenter

Bærum var først ute med behovet- nå er 47 kommuner med på løpet!

Dialogkonferanse med leverandører

Dialogkonferanse gjennomføres 5.juni

Pilotanskaffelse

Etter skriftlige innspill og 1 til 1 møter samt rigging med følgekommuner er planen å gjennomføre en pilotanskaffelse