Pågående anskaffelse

Infrastruktur for digitale læremidler

Innovasjonsløft

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læremidler. 58 kommuner fra hele Norge stilte seg bak initiativet, andre aktører som Utdanningsdirektoratet, KS, Statped og NDLA-G er også koblet på. Fellesinititativet ønsker å sette eleven og elevens læring i sentrum!

Prosess

Behovskartlegging

Bærum kommune gjorde en grundig behovskartlegging og brukerinvolvering.

Mobilisering av offentlige interessenter

Bærum kommune inviterte sammen med oss i Nasjonalt program for leverandørutvikling andre kommuner med på løpet. Her var det stor interesse. 58 kommuner ønsket å være med i dialogen med leverandørene! Også Statped og Utdanningsdirektoratet følger med på initiativet.

Dialogkonferanse med leverandører

Dialogkonferanse ble gjennomført 5.juni 2018. Både gründerbedrifter og store forlag deltok i dialogen. Det var 160 deltakere påmeldt, med over 53 ulike leverandører! Under dagen ble det gjennomført presentasjon av behov, brukerpanel med spørsmål fra salen og en workshop.

Les mer

Se utlysningen og alle dokumentene og presentasjonene fra dialogkonferansen på DOFFIN-utlysningen her

Alle dokumenter fra dialogkonferansen er lastet opp til venstre på denne nettsiden,

Skriftlige innspill og én-til-én-møter

Bærum kommune har nå invitert leverandører til å gi skriftlige innspill og delta på én-til-én-møter. Frist for skriftlige innspill er fredag 7. september, og én-til-én-møtene vil bli gjennomført fra starten av oktober.

Veien videre

Målet med prosessen er løsning(er) som dekker behovet. 58 kommuner, 3 fylkeskommuner og Statped stiller seg bak dette behovet, og Bærum kommune fasiliterer leverandørdialogen gjennom skriftlige innspill og én-til-én-møter på vegne av samarbeidet. I etterkant av denne dialogen vil prosjektet avklare hvordan arbeidet organiseres videre, herunder valg av konsept, anskaffelsesprosedyre og avklaring av anskaffelsens omfang.