Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) ivaretar ansvaret og oppgavene knyttet til avfallshåndtering i de åtte eierkommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum, Aurskog-Høland og Rømskog. ROAF har ansvar for innsamling av farlig avfall, og har over 100 returpunkter for glass- og metallemballasje.

Nettside ROAF

Kontaktinformasjon

Prosjektansvarlig Sikring og varsling

Tor Henriksen

Telefon

64 83 57 68

Epost

the@roaf.no.

Relaterte anskaffelser (3)

Re:new – Materialgjenvinning av finstoff

Et samarbeid mellom IVAR IKS i Rogaland, Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF), Østfold avfallssortering (ØAS), Sesam Ressurs AS (v/ Trondheim Renholdsverk) og Oslo kommune v/ Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG), har fått innvilget 10 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Klimasmart avfallstransport

Sikring av avfallsanlegg

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) har ansvar for innsamling og behandling av farlig avfall i åtte kommuner. De er pålagt å gjøre tilstrekkelige tiltak for å hindre fri adgang og ulovlig dumping på plassen, men den eksisterende løsningen med inngjerding viste…