IVAR

IVAR IKS er et interkommunalt selskap som eies av tolv kommuner: Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Klepp og Suldal, med et samlet innbyggertall på rundt 360.000. IVAR har ansvar for vann, avløp og gjenvinning. Les mer på nettsidene

Relaterte anskaffelser (1)

Materialgjenvinning av finstoff