SESAM

SeSammen er et nettverk av tilsammen 94 kommuner i Midt-Norge med felles avfallsstrategi.

Nettverket består av totalt 12 avfallsselskap som betjener 94 kommuner, og er fordelt over fire fylker.

´Dekker ca 80.100 km², et areal på størrelse med Østerrike

´736.000 innbyggere og ca. 297.000 husholdninger

´Ca 77.000 hytter/fritidshus

´300.000 tonn avfall fra husholdninger og hytter/fritidshus.

´Ca. 123.000 tonn (41,5 %) kommer inn på gjenvinningsstasjoner

Kontaktinformasjon

Koordinator

Trond Norum