SESAM

SeSammen er et nettverk av tilsammen 94 kommuner i Midt-Norge med felles avfallsstrategi.

Nettverket består av totalt 12 avfallsselskap som betjener 94 kommuner, og er fordelt over fire fylker.

´Dekker ca 80.100 km², et areal på størrelse med Østerrike

´736.000 innbyggere og ca. 297.000 husholdninger

´Ca 77.000 hytter/fritidshus

´300.000 tonn avfall fra husholdninger og hytter/fritidshus.

´Ca. 123.000 tonn (41,5 %) kommer inn på gjenvinningsstasjoner

Kontaktinformasjon

Koordinator

Trond Norum

Relaterte anskaffelser (2)

Re:new – Materialgjenvinning av finstoff

Et samarbeid mellom IVAR IKS i Rogaland, Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF), Østfold avfallssortering (ØAS), Sesam Ressurs AS (v/ Trondheim Renholdsverk) og Oslo kommune v/ Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG), har fått innvilget 10 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Klimasmart avfallstransport