ØAS

Østfold avfallssortering

Nettside

Relaterte anskaffelser (1)

Re:new – Materialgjenvinning av finstoff

Et samarbeid mellom IVAR IKS i Rogaland, Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF), Østfold avfallssortering (ØAS), Sesam Ressurs AS (v/ Trondheim Renholdsverk) og Oslo kommune v/ Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG), har fått innvilget 10 millioner kroner fra Forskningsrådet.