Avfallsfrie byggeplasser

Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt, er en dårlig løsning både for lommeboken og miljøet. Nå går 11 offentlige byggherrer sammen om et felles krav om avfallsfrie byggeplasser, og utfordrer med det entreprenører, produsenter og leverandører til å komme opp med løsninger som gjør det mulig. Formålet med avfallsfrie byggeplasser er å hindre at avfall oppstår - både på byggeplass og i produksjon for byggeplass.

Avfallsfrie byggeplasser har også gode støttespillere i DFØ, Byggenæringens landsforening (BNL), Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), Byggevareindustrien, Virke og miljøorganisasjonen Zero som bidrar med kunnskap og bransjekontakt.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Fremdrift

Etablere prosjektet

Prosjektet er etablert med en prosjektgruppe bestående av byggherrer og støttespillere. I tillegg er det en mindre styringsgruppe som forbereder de aktivitetene som skal gjennomføres.

Rekruttere entreprenører og produsenter

Selv om avfallsfrie byggeplasser kun kan bli realisert gjennom et samspill mellom byggherrer, entreprenører og produsenter, er det i produsentleddet at mesteparten av innovasjonen må skje. Det er også produsentene som må søke om utviklingsmidler, og denne fasen er viktig for å få med oss de rette samarbeidspartnerne.

8. april dialogkonferanse

Det skal gjennomføres en dialogkonferanse for å gi prosjektet oppmerksomhet og fremdrift.

8. mai Workshop innsikt

Etter dialogkonferansen skal det gjennomføres en workshop for entreprenører og produsenter der hensikten er å få et bedre bilde av hvor og hvorfor avfall oppstår i bryggeprosessen, og avdekke hva som hindrer og hva som muliggjør avfallsfrie byggeplasser

Motivere søkere

Prosjektets viktigste fase blir prosessen fra produsentene, eller konstellasjoner, søker om midler til ett eller flere hovedprosjekt med formål om å utvikle løsninger (teknologi, systemer, forretningsmodeler) som muliggjør avfallsfrie byggeplasser

Utlyse byggeprosjekter med krav om avfallsfrie byggeplasser

Etter hvert som det utvikles løsninger som muliggjør avfallsfrie byggeplasser il byggherrene i fellesinitiativet utlyse byggeprosjekter der det sette krav til slike løsninger.

Om anskaffelsen

Initiativet til avfallsfrie byggeplasser kommer fra John R. Moen som først skrev om dette i en artikkel i Bygg.no 2017.

Sandes og Stavanger kommune var de første til å gripe fatt i tematikken, og satt krav om avfallsfrie byggeplasser for to byggeprosjekter i 2018/19 byggeprosjekter, og da avfallsfrihet basert på eksisterende løsninger, teknologi og systemer. 

I dette nye fellesinitiativet for avfallsfrie byggeplasser er det med hele 11 byggherrer, det er blitt til et nasjonalt prosjekt med mål om å utvikle helt nye løsninger, teknologi og systemer som gjør det mulig å realisere avfallsfrie byggeplasser.

Se innleggene fra dialogkonferansen om Avfallsfrie byggeplasser 8.april 2019:

 

Prosjektet ledes av en kjernegruppe bestående av Torbjørn Sterri og Ingunn Bjerkelo fra Sandes eiendomsselskap KF, Hans Olaf Delviken fra Difi og de to prosjektlederne Harald Aas fra Nasjonalt program for leverandørutvikling og John R. Moen fra BAdigital.

Det genereres omkring 1,8 mill tonn avfall fra byggeaktivitet årlig i Norge. Ca 635 000 tonn av dette kommer fra nybygg og det utgjør ca 5 % av de totale avfallsmengdene i Norge (SSB 2016). Det er igangsatt flere gode initiativer innenfor sirkulærøkonomi som har til hensikt å få på plass bedre løsninger for gjenbruk av materialer. Formålet med avfallsfrie byggeplasser er å hindre at avfall oppstår – både på byggeplass og i produksjon for byggeplass. Jo nærmere vi kommer avfallsfrie byggeplasser desto større blir gevinsten for jordens knappe ressurser, klima og ikke minst lommeboken.