Fra utenforskap til IT-jobb gjennom sosialt entreprenørskap

Bakgrunnen for prosjektet er at for mange unge står utenfor arbeidslivet, samtidig som samfunnet trenger arbeidskraft. Bare i Oslo er det over 20 000 unge mellom 15 og 29 år som står utenfor arbeid eller utdanning. Dette fører til at verdifull arbeidskraft går tapt, og at disse unge menneskene ikke får bidratt i samfunnet. Det er et mangfold i tilbud knyttet til utdanning og kompetanseheving, men allikevel er det mange ikke fanges opp av dette og blir stående utenfor arbeidslivet.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hanne Solgård-Øverlier

Hanne Solgård-Øverlier

Innovasjonspådriver

hanne.solgard-overlier@lup.no
402 03 939
Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082
Ståle Stokke

Ståle Stokke

Prosjektleder NAV St.Hanshaugen

Stale.Stokke@nav.no

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektorganisering

Prosjektet eies av Bydel St. Hanshaugen og NAV St. Hanshaugen.
Prosjektleder er Ståle Stokke, NAV St. Hanshaugen.

Behovsfasen

Anskaffelsen er en oppfølging av en gjennomført pilot, som prosjekteier nå ønsker å skalere opp. For å gjøre dette må en åpen anskaffelsesprosess gjennomføres. Erfaringsinnhenting fra piloten benyttes i prosjektet og gjøres tilgjengelig for alle potensielle leverandører. Det er gjennomført en utvidet behovskartlegging og det er ønskelig å gå i dialog med markedet for å utforske nye mulige løsninger og åpne opp for nye leverandører.

Dialogfasen

Oppdragsgiver ønsker å invitere til en dialogkonferanse tidlig i 2024 for å for å dele informasjon om prosjektet, formål, behov og fremdriftsplan og foreløpige analyser av målgruppen, utfordringer og potensiale og hvilke endringer vi ønsker å se.

Oppdragsgiver ønsker dialog med leverandørmarkedet for å kartlegge om det allerede eksisterer tjenester/tiltak i markedet og hva som eventuelt kreves for å utvikle nye løsninger. Oppdragsgiver vil følge opp med en til en møter med leverandørene etter dialogkonferansen og har også som ambisjon å identifisere og mobilisere sosiale investorer som ønsker å være med i prosjektet.