Helse Stavanger, Stavanger universitetssjukehus

Dette er et av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus. Sykehuset har mer enn 7800 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og betjener en befolkning på 369 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssjukehus eies av det regionale helseforetaket Helse Vest.

Kontaktinformasjon

https://helse-stavanger.no/

Relaterte anskaffelser (2)

Mobilbasert spill for opplæring

Den dagen det nye sykehuset i Stavanger er klar for innflytting skal flere tusen ansatte ta i bruk ulike teknologiske løsninger. Opplæringen er godt i gang og for å understøtte prosessene ønsker sykehuset å anskaffe et mobilbasert spill.

Styrket oppfølging av kreftpasienter gjennom digitale helsetjenester

Forekomsten av kreft i Norge øker, og nye behandlingsformer utvikler seg raskt. Flere pasienter overlever kreftbehandling, og mange lever lenger med kreft. Dette skaper et økende behov for helsehjelp, samtidig som man har utfordringer med å skaffe nok helsepersonell. Sykehusene…