Blodprøvetaking og analyse hjemme
Under utvikling

Blodprøvetaking og analyse hjemme gir pasienter mer frihet og kontroll

Foto: Roche Diagnostics Norge.
Sist oppdatert
Det internasjonale selskapet Roche og det norske helseteknologiselskapet Diffia har gått sammen om å utvikle en løsning som gjør det mulig å ta blodprøver og analyse hjemme. - Dette er teknologi ingen andre i Norge kan levere i dag. Om det virker, er det et stort skritt i riktig retning for kreftpasienters frihet og mestring av egen sykdom i hverdagen, sier leder for markedstilgang og forretningsutvikling i Roche Tove Ofstad.

Behovet: medisinsk avstandsoppfølging av pasienter

Den norske helsetjenesten står overfor betydelige kapasitetsutfordringer med økende antall pasienter og eldre med behov for helsetjenester, og samtidig en redusert tilgang på helsepersonell. For å møte disse utfordringene tilbys enkelte pasientgrupper medisinsk avstandsoppfølging, der pasienten kan følges opp i eget hjem ved å ta i bruk tilrettelagt teknologi.

Sykehuset Østfold fikk midler fra Innovasjon Norge til innovasjonspartnerskap, og inviterte markedet til å utvikle en løsning som ville gjøre det mulig for kreftpasienter å ta blodprøver og analyse hjemme. I 2021 inngikk Sykehuset Østfold et innovasjonspartnerskap sammen med Roche Diagnostics AS og Diffia AS.

Blodprøvetaking og analyse hjemme
Prosjektet mellom Sykehuset Østfold og Roche og Diffia går under navnet RED@home. Illustrasjonen viser hvordan analysert blodprøve (BP) sendes direkte mellom pasient og sykehus via en app. Illustrasjon: Roche Diagnostics Norge.

 

Løsningen: et mobilt instrument for prøvetaking og analyse

En kreftpasient vil stadig ha behov for å komme inn på sykehuset for kontroller. Det er vanlig at pasienten må dra på sykehuset dagen før en planlagt cellegiftbehandling for å ta blodprøve. Avhengig av resultatene på blodprøven vil legen avgjøre om pasienten kan gjennomføre behandlingen dagen etter eller ikke.

Stadige turer på sykehuset begrenser friheten til pasienten, og noe så enkelt som et mobilt analyseinstrument kan gi mer fritid til pasienten, samtidig som det sparer tid og ressursbruk på sykehuset.

Løsningen, som nå testes på Kalnes Sykehus i Østfold, er på størrelse med en mobiltelefon, og pasienten trenger bare den for å ta blodprøve. Instrumentet kan analysere og sende resultatene elektronisk, slik at legen får det opp i pasientjournalen. Det kreves ingen prøvebeholder eller postordre – analyseinstrumentet gjør alt på et par minutter.

– Dette er en stor forbedring for kreftpasienter med tanke på behandlingsløpet de må igjennom. Dette gjør hverdagen deres litt enklere, sier Ofstad.

Roches underleverandør Essenlix har utviklet prototypen på blodprøveinstrumentet. Den norske bedriften Diffia leverer den digitale kommunikasjonsplattformen ved navn Nimble, som kobler sammen sykehus og pasient. I første omgang er instrumentet utviklet for å brukes av kreftpasienter, men det kan bli aktuelt å utvide bruken til flere pasientgrupper i fremtiden.

Blodprøvetaking og analyse hjemme
Foto: Roche Diagnostics Norge

Roche og Diffia har skissert en rekke mulige fordeler og besparelser ved bruk av løsningen. Reelle gevinster og besparelser vil ikke være fullstendig kartlagt før etter at løsningen er ferdig implementert.

Mulige fordeler og gevinster for pasienten

 • Reduserer unødvendige reiser til sykehuset, som gir større frihet i hverdagen.
 • Tilrettelegger for bedre involvering og mestring av egen sykdom.
 • Tettere oppfølging hjemmefra.

Mulige fordeler og gevinster for helsetjenesten

 • Tettere oppfølging av pasient mens de er hjemme slik at man raskere kan fange opp forverret tilstand og iverksette tiltak.
 • Korter ned opphold på sykehuset ettersom pasienten kan følges opp hjemmefra.
 • Mindre behov for pasienttransport og mindre belastning på sykehusets personale.

Enkel samhandling mellom sykehus og pasient

Administrerende direktør i Diffia, Soheil Dabestani forteller at det har vært viktig for dem at løsningen er godt integrert med sykehusenes kjernesystem slik informasjonen kan flyte sømløst fra blodprøveinstrumentet til sykehuset og deres lab- og journalsystem.

– Helsepersonell slipper dobbel- og trippeldokumentasjon, og de kan enkelt via appen bestille og bestemme hvilke prøver pasienten skal ta, og hvor ofte. Pasienten får opp disse beskjedene på sin app, ser resultatet av blodprøvene og kan samhandle med sykehuset på en enkel og brukervennlig måte hjemmefra, sier Dabestani som har ti års erfaring i helsevesenet, i tillegg til å ha studert informatikk.

Skaleringspotensiale

Ifølge Dabestani ligger det mye skaleringspotensiale i løsningen de har utviklet med Roche, men han kan ikke utdype dette noe videre før de er ferdig med sluttfasen av innovasjonspartnerskapet.

– Vi har utviklet applikasjonene, samt testet utstyret på testpersoner og ekte pasienter. De neste stegene er å få sykehusets aksept og valg om kjøp, avslutter Dabestani.

Roche Diagnostics Norge AS

 • En del av Roche konsernet som har over 90 000 ansatte i mer enn 100 land.
 • 150 ansatte i Norge med hovedkontor på Brynseng i Oslo.
 • Fordelt på to avdelinger: Roche Diagnostics Norge, som distribuerer diagnostisk utstyr, og Roche Norge som selger legemidler.

Diffia AS

 • Norsk e-helseselskap som leverer moderne digitale tjenester til helsepersonell og pasienter.
 • Kontor på Forskningsparken i Oslo, og 24 ansatte.

Leverandør

Roche Diagnostics Norge

Brynsengfaret 6 B, 0667 Oslo

https://www.roche.no/

Kontaktperson:

Tove Ofstad

Leder for markedstilgang og forretningsutvikling

tove.ofstad@roche.com

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no