Markerte kontraktsinngåelse av sitt andre innovasjonspartnerskap

av Riche Vestby

Sykehuset Østfold er det første helseforetaket i Norge som har signert kontrakt i to innovasjonspartnerskap.

Sykehuset Østfold har som det første helseforetaket i Norge nylig signert sin andre avtale om innovasjonspartnerskap. En slik milepæl måtte selvfølgelig markeres og det var store forventninger til prosjektet da et nytt konsortium bestående av Roche Diagnostics Norge, Diffia og Essenlix møtte sine nye samarbeidspartnere til markering av den inngåtte avtalen. Prosjektet har forgreininger utover Østfold noe som resulterte i at også Helse Sør-Øst, Sykehuspartner, Sykehusinnkjøp og Vestre Viken var representert.

Hva handler prosjektet om

Forarbeidet til prosjektet har allerede pågått en god stund. Da sykehuset jobbet med etableringen av sitt første innovasjonspartnerskap, Nyskapende pasientforløp, avdekket de et tydelig behov for nye løsninger som gjør at pasienter kan ta ulike blodprøver i hjemmet. Det ble imidlertid ikke rom for å utvikle en slik løsning i det første innovasjonspartnerskapet. Da besluttet den ambisiøse gjengen seg for å gyve løs på nok et innovasjonspartnerskap. Om de lykkes med å utvikle en anvendbar løsning vil det skape stor verdi for både pasienter og de ansatte.

Sammen skal vi utvikle et konsept som gjør det mulig for pasienter å selv ta blodprøver i eget hjem på et brukervennlig, trygt og innovativt analyseinstrument og dele resultatet umiddelbart og digitalt med helsetjenesten. Vi har store forventninger til dette samarbeidet, sier prosjektleder Anne Eva Bjerke.

At sykehuset allerede er kommet langt i arbeidet med Nyskapende pasientforløp gjør at de har mange verdifulle erfaringer de nå kan bygge videre på. De er derfor veldig klare for å gå i gang med dette nye utviklingsløpet.

Diffia første leverandør til å gå seirende ut to ganger

Diffia er i følge våre oversikter den første leverandøren som har vunnet fram i to innovasjonspartnerskap i helsesektoren. På få år har de klart å bli et konket eksempel på at innovative anskaffelser kan være et effektivt virkemiddel i utviklingen av norsk helsenæring.

I Diffia har vi et brennende engasjement for gode pasientopplevelser og brukervennlige løsninger. Gjennom å utvikle løsninger i tett samarbeid med pasientene og de ansatte på sykehusene har vi et godt utgangspunkt for å lykkes med akkurat det. Det gjør at vi har stor tro på dette prosjektet. Også er det jo veldig moro å få denne tilliten fra Sykehuset Østfold igjen, sier daglig leder Soheil Dabestani.

Med seg på laget denne gangen har de fått Roche Digagnostics Norge. De er en betydelig aktør på laboratorieløsninger og ser fram til å komme i gang med utviklingen.

I Roche Diagnostics Norge er vi svært fornøyde med å ha fått denne muligheten sammen med våre partnere Essenlix og Diffia. Vi ser på innovasjonssamarbeidet med Sykehuset Østfold som en naturlig utvikling i vårt eget innovasjonsarbeid og gleder oss til å bidra til utvikling av nyskapende løsninger. Målet er at vi sammen kan bidra til en enklere og mer forutsigbar hverdag, både for pasientene og helsetjenesten, sier medisinsk direktør Thorbjørn Halvorsen.

Dette er nok et eksempel på at det må dannes gode konsortium for å vinne fram i konkurransene om et innovasjonspartnerskap. Til nå er samtlige innovasjonspartnerskap i helsesektoren tildelt ulike samarbeidskonstellasjoner.

Tett samarbeid også i kulissene

Samarbeidene stopper imidlertid ikke med de offentlige behovshaverne på en side og leverandørene på den andre. Også rundt innovatørene er det over tid bygd et fint nettverk av aktører som jobber sammen om å gjøre innovative anskaffelser til en innovasjonsmotor. Utviklingen av innovasjonspartnerskap som framgangsmåte og anskaffelsesprosedyre er et eksempel på dette. Ordningen finansieres av Innovasjon Norge som utvikler arbeidet i tett samarbeid med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Sammen trygger vi offentlige virksomheter på at innovasjon gjennom anskaffelser er smart, trygt og bærekraftig, samtidig som vi baner vei for innovasjon i leverandørmarkedet. Andre slike samarbeidskonstellasjoner finnes også, blant annet rundt ordningen førkommersielle anskaffelser i regi av Forskningsrådet og StartOff i regi av DFØ. Sammen kan vi skape et godt grunnlag for at innovative anskaffelser utgjør en del av løsningen i møte med store samfunnsutfordringer.

Digital markering av avtaleinngåelse. Foto: Diffia