Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold HF (SØ) er et områdesykehus for Østfold Fylke og en av Østfolds største arbeidsplasser med drøyt 5000 medarbeidere. SØ skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak.

Kontaktinformasjon

ingunn.olsen@so-hf.no

Relaterte anskaffelser (2)

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

Sykehuset Østfold inviterer private leverandører til å inngå innovasjonspartnerskap for å utvikle fremtidsrettede løsninger/tjenester som gjør det mulig for pasienter å ta blodprøver hjemme med tilhørende analyse og overføring av resultater til sykehuset – som en naturlig del av trygg…

Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

Sykehuset Østfold ønsker å realisere Pasientens helsetjeneste gjennom nyskapende metoder for innhenting, deling og bearbeiding av historisk og sanntidsinformasjon i behandlingsforløpet for kreftpasienter. Innovasjonspartnerskapet skal resultere i en helhetlig løsning/tjeneste for avstandsoppfølging.