Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold HF (SØ) er et områdesykehus for Østfold Fylke og en av Østfolds største arbeidsplasser med drøyt 5000 medarbeidere. SØ skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak.

Kontaktinformasjon

ingunn.olsen@so-hf.no

Relaterte anskaffelser

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet

Sykehuset Østfold ønsker å inngå et innovasjonspartnerskap der sykehuset sammen med private leverandører skal utvikle brukervennlige, innovative og kvalitetssikrede apparater/instrumenter og tjenester som bidrar til sikker prøvetaking og analyse utført av pasient selv, hjemme hos pasienten. 

Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

Sykehuset Østfold ønsker å realisere Pasientens helsetjeneste gjennom nyskapende metoder for innhenting, deling og bearbeiding av historisk og sanntidsinformasjon i behandlingsforløpet for kreftpasienter. Innovasjonspartnerskapet skal resultere i en helhetlig løsning/tjeneste for avstandsoppfølging.