Helse Fonna

Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar. Oppgåva er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

Kontaktinformasjon

https://helse-fonna.no/

Relaterte anskaffelser (1)

Styrket oppfølging av kreftpasienter gjennom digitale helsetjenester

Forekomsten av kreft i Norge øker, og nye behandlingsformer utvikler seg raskt. Flere pasienter overlever kreftbehandling, og mange lever lenger med kreft. Dette skaper et økende behov for helsehjelp, samtidig som man har utfordringer med å skaffe nok helsepersonell. Sykehusene…