Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
Velg sektor
Innovasjonspartnerskap
Pågående

Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP)

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF Nesodden kommune Sykehusinnkjøp HF Sykehuspartner HF
Pågående

Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

Sektor: Digitalisering av tjenesterKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Troms og Finnmark fylkeskommune
Pågående

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sykehuset Østfold HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående

NAV Human

Sektor: AnnetDigitalisering av tjenester
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: NAV Øygarden
Pågående

Innovation partnership: Support tool for the Norwegian Pilot Service

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrTransport
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: The Norwegian Coastal Administration
Pågående

Innovasjonspartnerskap: Smarte vegger

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Statsbygg
Pågående

Fleksible og mobile bygg

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Forsvarsbygg
Pågående

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sunnaas Sykehus HF Indre Østfold kommune Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyr
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Oslo Universitetssykehus HF Sykehusinnkjøp HF
Pågående

Sømløse velferdsteknologitjenester

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerIKT utstyrKommunale tjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Kristiansand kommune Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) Sørlandet sykehus HF
Pågående

Nye bruløsninger

Sektor: TransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Møre og Romsdal fylkeskommune
Pågående

Støtteverktøy for Lostjenesten

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransport
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Kystverket
Pågående

Automatisk bagasjehåndtering

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Avinor
Pågående

Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

Sektor: Klima og miljøteknologiVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Bærum kommune Lørenskog kommune
Pågående

Innovasjonspartnerskap Smart Vinterveg

Sektor: Digitalisering av tjenesterTransport
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Gjøvik Kommune Hamar Kommune Lillehammer kommune Ringsaker kommune
Pågående

Innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Bodø Kommune
Pågående

Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Haukeland universitetssykehus HF Sykehusinnkjøp HF
Gjennomført Innovasjonsløft

Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Oslo kommune Sunnaas Sykehus HF Senter for fremtidig helse – C3
Pågående

KlimaGrunn – klimagassreduksjon i grunnarbeider

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Statens vegvesen Statsbygg Bane NOR
Pågående

Tunnelsikkerhet

Sektor: IKT software og systemerTransportVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Statens vegvesen
Pågående Innovasjonsløft

Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterIKT software og systemerVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Sykehuset Østfold HF Sykehusinnkjøp HF
Gjennomført Innovasjonsløft

Aktivisering og egenmestring

Sektor: Digitalisering av tjenesterHelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Innovasjonspartnerskap
Involverte aktører: Stavanger kommune