Løsning for arkivering og journalføring ved hjelp av KI og maskinlæring

Skatteetaten ønsker utvikling av en eller flere løsninger som understøtter de ansatte med å ta en beslutning om arkivering og journalføring av dokumenter. Dette som ledd i etatens bestrebelser for å øke kvaliteten på saksbehandlingen. Skatteetaten ønsker derfor gjennom denne før-kommersielle anskaffelsen å støtte utvikling av en prototype for å effektivisere etterlevelse av regulatoriske krav innen arkivering og journalføring.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hanne Solgård-Øverlier

Hanne Solgård-Øverlier

Innovasjonspådriver

hanne.solgard-overlier@lup.no
402 03 939

Om anskaffelsen

Prosess

Konkurranse, frist 15.05.2024

Skatteetaten har utarbeidet et konkurransegrunnlag og en behovsbeskrivelse som de ber om tilbud på.

Les mer

Gjennomføring fase 0 – løsningsforslag
Tilbydere utformer løsningsforslag som skal beskrive hvordan løsning kan oppfylle funksjonskrav.

Vurderingskriterier:
Hvor godt svarer løsningsforslaget på ønsket funksjonalitet for løsning.