Anskaffelser

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon.
Velg sektor
Anbudskonkurranse
Gjennomført

FoU-prosjektet 2040 begynner nå – Kunsten å unngå kommunal kollaps

Sektor: Kommunale tjenester
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: KS
Gjennomført

FoU: Hva er digital kompetanse?

Sektor: Digitalisering av tjenesterKommunale tjenester
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: KS
Pågående

Drift av fylkesveier i Rogaland

Sektor: Fylkeskommunale tjenesterVann, avløp og infrastruktur
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Rogaland fylkeskommune
Gjennomført

Bilflåte som del av mobilitetstilbud

Sektor: Fylkeskommunale tjenesterTransport
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Kolumbus
Gjennomført

Rammeavtale Facility Services

Sektor: Renhold
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Skatteetaten
Gjennomført

Digital tjeneste for sikring, bevaring og formidling av dokumentasjon og kildesamlinger

Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: NTNU
Gjennomført

Ny konsesjonsavtale utslippsfri turistferge Geiranger – Hellesylt

Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Møre og Romsdal fylkeskommune
Gjennomført

Livsvitenskapsbygget – Universitetet i Oslo

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Statsbygg
Gjennomført

Fossilfrie / utslippsfrie byggeplasser for Trondheim kommune

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Pågående

Infrastruktur for digitale læremidler

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Bærum kommune
Gjennomført

Lokaliseringsteknologi

Sektor: HelsetjenesterVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Nye oppvekstadministrative systemer (IKT)

Sektor: IKT software og systemer
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Munkerud barnehage – BVP, massivtre og Oslomodellen

Sektor: Bygg og anleggKlima og miljøteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
Gjennomført

Velferdsteknologi – Digitale trygghetsalarmer

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Sikring av avfallsanlegg

Sektor: Bygg og anleggDigitalisering av tjenesterIKT utstyr
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
Gjennomført

Velferdsteknologi i Omsorg+

Sektor: IKT software og systemerIKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune
Gjennomført

Ny helsevakt

Sektor: Digitalisering av tjenesterIKT software og systemer
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trondheim kommune
Gjennomført

Ungdomsprosjektet – arbeids- og helsefremmende aktiviteter

Sektor: Annet
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Trøndelag fylkeskommune
Gjennomført

Mat på døren til eldre hjemmeboende

Sektor: Digitalisering av tjenester
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Bærum kommune
Gjennomført

Lindeberg omsorgsbygg, nybygg

Sektor: Bygg og anlegg
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune, Omsorgsbygg KF Oslobygg KF
Gjennomført

Nytt jakkekonsept for Politiet

Sektor: Tekstiler
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Politiets fellestjenester
Gjennomført

Synstekniske hjelpemidler

Sektor: IKT utstyrVelferdsteknologi
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Nav
Gjennomført

Inkontinensprodukter

Sektor: Helsetjenester
Prosedyre:Anbudskonkurranse
Involverte aktører: Oslo kommune