En sirkulær løsning for håndtering av brukt kunstgress i sikte

av Elisabeth Smith

Trøndelag fylkeskommune har kåret vinneren i plan- og designkonkurransen de lyste ut i høst, hvor de etterlyste sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress.

Trøndelag fylkeskommune har kåret vinneren i plan- og designkonkurransen de lyste ut i høst, hvor de etterlyste sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress.

Hele 6 leverandører kvalifiserte seg til å delta i konkurransen og mottok 200 000 kr hver for å utvikle løsningsforslag. En jury har nå kåret selskapet Green Cleaner til vinner. Selskapet vil motta 300 000 kr for å videreutvikle løsningsforslaget til en prototype.

Løsningen innebærer i grove trekk å tørke kunstgressrullene for lettere å kunne skille og sortere de ulike materialene, og brenne det som ikke kan gjenbrukes. Selskapet har jobbet med innsamlingsløsninger for gummigranulat ved fotballbaner. Erfaringene fra dette arbeidet har vært viktige når de har kommet med løsningsforslag. Målet er å bygge opp flere anlegg i Norge som kan behandle gammelt kunstgress. Les mer om løsningen på fylkeskommunens nettsider.

Norges største baneeiere støtter initiativet

Trøndelag fylkeskommune har vært oppdragsgiver for konkurransen. I tillegg har 20 aktører stilt seg bak initiativet, deriblant Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø kommune, Norges Fotballforbund og Avfall Norge. Dette for å formidle etterspørselen og behovet ut i markedet. Aktørene har ambisjon om miljøvennlig og kostnadseffektiv avhending av kunstgress for sine baner og anlegg.

Digital demodag

Denne konkurransen er en av fem konkurranser finansiert av Klima- og miljødepartementet, gjennom prosjektet «Fast track for sirkulærøkonomi» Formålet er å fremme aktivitet i næringslivet og grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Løsningsforslagene til vinnerne, inkludert den fra Green Cleaner, skal presenteres på en felles digital demodag i mars.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om program og påmelding.

Ønsker du å vite mer om konkurransen les mer her eller ta kontakt med: