prosjektblogg

Stor interesse om å få delta i Fast Track for sirkulærøkonomi

av Harald Aas

Selv med svært korte frister har de fem sirkulærprosjektene klart å mobilisere leverandørmarkedet. Kampen om å få delta har vært hard med opp til 16 søknader om prekvalifisering for en plass i konkurransene. – Vi var bekymret for deltakelsen pga korte tidsfrister. Den bekymringen kan vi nå legge bak oss. Vi har allerede oppnådd målet om å aktivisere leverandørmarkedet i en vanskelig tid. Nå venter vi i spenning på resultatene, uttaler Harald Aas som er prosjektleder for Fast Track for Sirkulærøkonomi

Statsbygg klarte i sin konkurranse å mobilisere treindustrien med 16 leverandører som ønsket å delta i plan- og designkonkurransen om skillevegger i tre med innebygget akustisk dempning. – Med krav om at midlene skulle ut til leverandørene i inneværende år og beslutningen om å holde konkurransen innenfor den nasjonale terskelverdien på 1,3 millioner, måtte vi begrense deltakelsen til seks leverandører i hver konkurranse.  Responsen har vist oss at dette er en modell vi kan gjenbruke på andre utfordringer, forteller Harald Aas.

I sirkulærprosjektet om håndtering av brukt kunstgress, som Trøndelag fylkeskommune står i spissen for, var interessen også stor.  Mye takket være innsatsen som førte til at sirkulærprosjekt ble om talt i beste sendetid på NRK. Også her ble deltakelsen overtegnet og de seks utvalgte skal straks i gang med utviklingen av sine løsninger. Vinneren for også her en kontrakt på 300 000,- som skal brukes på å ta frem en prototype eller annen visualisering av vinnerforslaget.

Interessen for prosjektet Sirkulær emballasje for byggeplass var også god, og med fem deltakende leverandører som nå beskriver sine forslag frem mot innleveringen til juryen senest 7.desember. Vinneren kåres 15.desember, mens selve utviklingen av prototypen blir startet like over nyttår.

I prosjektet til Statens vegvesen som handler bærekraftig energiforsyning for instrumentering langs vei har interessen vært lavere. Problemstillingen er relativt smal og det er ikke så mange leverandører å ta av. De er likevel i gang med to leverandører i den konkurransen.

Det siste prosjektet er Øyer kommune og deres prosjekt om sirkulær mobilitet i hyttekommuner. Også der er deltakelsen fulltegnet med seks leverandører og vi er spent på å se hvilke løsninger leverandørene kommer opp med.

Fast Track for sirkulærøkonomi er er prosjekt som er finansiert av Klima og miljødepartementet med 10 millioner, ledet av Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) i samarbeid med DFØ, Innovasjons Norge, Forskningsrådet, KS og NHO. Prosjektet avsluttes i mars 2021 med en felles presentasjon av de fem prototypene.