Alle gode ting er tre

av Harald Aas

Mandag 21.desember kunne Statsbygg offentligjøre vinneren av idekonkurranse om å lage innervegger i tre med god akustikk og som kan gjenbrukes. – Dette er en spennende og verdig vinner, som svarer på flere av satsingsområdene for det nye regjeringskvartalet, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Mandag 21.desember kunne Statsbygg offentligjøre vinneren av idekonkurranse om å lage innervegger i tre med god akustikk og som kan gjenbrukes. – Dette er en spennende og verdig vinner, som svarer på flere av satsingsområdene for det nye regjeringskvartalet, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Idékonkurransen til Statsbygg er en av de fem prosjektene i Fast Track for sirkulærøkonomi som er finansiert av Klima- og miljødepartementet.

Vinnerne i de fem idékonkurransene får 300 000,- til å ta frem en prototyper for løsningene som skal presenteres i mars. – arbeidet med prototypene bidrar til ytterlige ideforedling, og bringer løsningen et steg videre mot en anskaffelsesklar løsning, sier Harald Aas som har er prosjektleder for Fast Track for sirkulærøkonomi.

Leverandørutviklingsprogrammet gratulerer Team TewoFlex, som består av Termowood AS, Made AS og Rambøll med seieren. Vi takker også Statsbygg for en profesjonell gjennomføring og grundig juryarbeid. Vi håper ideen til Team TewoFlex blir videreutviklet og tatt i bruk i den nye regjeringsbygget, og at det på sikt vil gi både næringsvekst og økt bærekraft.

Les om vinneren på Statsbygg sin nettside

Når Team TewoFlex kommer i gang med prototypen like over nyttår skal et filmteam følge arbeidet. Da skal vi bli litt bedre kjent med både løsningen og teamet bak. De fem bakomfilmene skal vises frem på en felles digital premiere så snart alt er klart. Sannsynligvis mot slutten av mars. Det hadde vært spennende å kjørt noe tilsvarende på f. eks utenforskap, sier Harald Aas som håper andre departementer vil gjenbruke prosjektdesignet på andre områder.