Looping utvikler ny løsning for å redusere avfall på byggeplass

av Gørill Horrigmoe

Bærum kommune  har kåret vinneren i plan- og designkonkurransen de lyste ut i høst, der de etterlyste løsninger for å redusere avfall på byggeplass 

Bærum kommune ønsker å bidra til å kutte klimagassutslipp og avfall som kommer fra byggeprosjekter. Gjennom en plan- og designkonkurranse utfordret  kommunen markedet til å finne nye løsninger for å redusere avfall fra emballasje. Prosjektet innebærer å gjøre endringer i dagens byggeprosess, samt å utvikle innovative metoder for å erstatte dagens bruk av engangsemballasje.

Hele 5 leverandører kvalifiserte seg til å delta i konkurransen og mottok 200 000 kr hver for å utvikle løsningsforslag. En jury har nå kåret selskapet Looping AS til vinner. Selskapet vil motta 300 000 kr for å videreutvikle løsningsforslaget til en prototype.

Gjennom konkurransen ble det levert fem svært gode løsningsforslag, som alle hadde grad av innovasjon. Oppgaven var løst på ulike måter, men hadde fortsatt i ulik grad besvart oppgaven og levert løsninger som har stort potensiale for videreutvikling. Selv om det i denne konkurransen kåres kun én vinner, mener Bærum at det i denne konkurransen  er  utviklet ideer på flere løsninger som bør videreutvikles.

Løsningsforslaget til Looping består av en lastbærer av resirkulert plast til bruk for gips og bygningsplater, som i tillegg  skal legge til rette for mer bruk av gjenbruksemballasje ved transport. Med seg i prosjektet har Looping  Norsk Gjenvinning og Norgips, og sammen planlegger de nå  å videreutvikle konseptet til et fullverdig kommersielt produkt, les mer her.