Fast Track for Sirkulærøkonomi ruller videre

av Harald Aas

Fire måneder er gått etter vinnerne i Fast Track for Sirkulærøkonomi ble presentert. Vi tok en rask sjekk med prosjektlederne for de fem sirkulærprosjektene for å høre hva som er status og videre planer. - gledelig at det fremdeles er stor aktivitet i prosjektene, sier Harald Aas som ledet prosjektet som ble støttet av Klima- og miljødepartementet med 10 millioner kroner.

Fire måneder er gått siden vinnerne i Fast Track for Sirkulærøkonomi ble presentert. Vi tok en rask sjekk med de fem sirkulærprosjektene for å høre hva som er status og videre planer. – gledelig at det fremdeles er stor aktivitet i prosjektene, sier Harald Aas som ledet prosjektet støttet av Klima- og miljødepartementet med 10 millioner kroner.

Prosjektet ble initiert av Klima- og miljødepartementet i april 2020. Formålet var å fremme aktivitet i næringslivet og grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Med 20 deltakende leverandører fordelt på fem idékonkurranser er målet om aktivitet i næringslivet langt på vei oppfylt, og spenningen knytter seg nå til hvor langt de fem vinnerideene er kommet på veien mot kommersielle produkter og tjenester?

Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress, Trøndelag fylkeskommune m. fl

Etter presentasjonen av løsningen til Green Recycling 25. mars i år ble daglig leder Ådne Espeland kontaktet flere kommuner med konkrete forespørsler om oppdrag, 0g i løpet av sommeren håper de å få testet konseptet på fem baner hos Rogaland Gjenvinningsanlegg. Green Recycling har mottatt 1,5 mill fra Innovasjon Norge til å bygge om maskinen hos Rogaland Gjenvinning, F&U, prosjektledelse og for å betale for energigjenvinning for deler av kustgresset som ikke kan gjenvinnes per dags dato.

Flere kommuner interessert i løsning for håndtering av brukt kunstgress

Samtidig jobber Green Recycling videre med forretningsmodellen. Det er fortsatt usikkerhet rundt kostnadene av prosessen og de håper at pilotene som skal kjøres i sommer vil gi de svarene de trenger.

Sirkulære skillevegger i tre med integrert akustisk demping, Statsbygg

Team TewoFlex vant i 2020 Statsbygg sin idékonkurranse om sirkulære skillevegger for det nye regjeringskvartalet. Sammen med MADE AS og Rambøll videreutviklet modulveggprodusenten TEWO fra Hurum en løsning i norsk gran med integrerte lydabsorbenter av resirkulerte tekstiler.

Full fart videre for Team TewoFlex

Nå, et halvt år, senere er de i ferd med å inngå en innovasjonskontrakt med annen offentlig virksomhet for å foredle løsningen, videre er de én av tre leverandører som konkurrerer om et lengre innovasjonspartnerskap med Statsbygg og løsningen de utviklet i idékonkurransen er fremdeles aktuell for regjeringskvartalet. Her skjedde det mye og fort.

Sirkulær mobilitet i hyttekommuner, Øyer kommune

Konseptet som ble levert av Ihuga AS, Æra Strategic Innovation og Ecosign Mountain Planners ble svært godt mottatt. Ordfører Jon Halvor Midtmageli har engasjert seg i prosjektet og løftet frem prosjektet i media. Formannskapet har satt av kr. 600.000,- til videre jobbing med prosjektet og organiseringen av dette arbeidet skal opp til behandling i formannskapet i august. Næringslivet har også vist stort engasjement og er spent på veien videre.

Se presentasjonen av prosjektet

Bærekraftig energiforsyning for instrumentering langs vei, Statens vegvesen

Ballard Power Systems Norway har siden de vant Statens Vegvesen sin idékonkurranse utviklet en hydrogenløsning som i områder med krevende værforhold, uten strøm og nettverk, skal kunne forsyne sensorer ved veikanten med strøm for å kunne gi god informasjon til trafikantene. Nå inviterer oppdragsgiver Statens Vegvesen, leverandør Ballard Power Systems i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet til en paneldialog for å synliggjøre mulighetsrommet denne løsningen kan ha for andre virksomheter med likelydende behov.

Paneldialog: Kan hydrogen drive instrumentering langs veg?

Sirkulær emballasje for byggeplass, Bærum kommune

Selskapet Looping, som vant idékonkurransen om sirkulære løsninger for emballasje på byggeplass har et mål om å få levert produksjonstegninger til ferdig prototype innen 20. august i år. Det er satt opp et møte for oppdatering om veien videre etter sommerferien.

Looping utvikler ny løsning for å redusere avfall på byggeplass

Her kan du se hele presentasjonen av de fem vinnerne fra mars i 2021.