Sirkulære skillevegger i tre

Med plan- og designkonkurransen for Sirkulære skillevegger i tre ønsker Statsbygg å utfordre leverandørmarkedet til innovasjon. Den beste løsningen vil kunne bli et viktig og varig element i nytt regjeringskvartal, men også med muligheter for industriell vekst i et større marked.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Om anskaffelsen

Gjennomføring

Forberede konkurransen

Arbeidet med behovsbeskrivelsen og konkurransemalen startet sommeren 2020

Utlysning og pre-kvalifisering av deltakere

Åpen invitasjon til å delta i konkurransen går ut i august på Doffin, og kvalifikasjon av inntil seks deltakere er gjennomført i løpet av september.

Les mer

Utvikling av plan og idé

Inntil seks kvalifiserte leverandører starter utviklingen av sine forslag for sirkulære skillevegger i tre

Juryering

En jury gjennomgår de innsendte forslagene uten å vite hvem som står bak, og kårer en vinner. Vinneren vil motta 300 000,- i premiepenger til å lage en prototype for sitt forslag.

Presentasjon og videreutvikling

Vinneren av sirkulære skillevegger i tre presenterer prototypen for sitt forslag i selskap med vinnerne fra øvrig konkurranser; sirkulære gressbaner, sirkulær emballasje for byggeplass, sirkulær mobilitet i hyttekommuner, sirkulære møbler og sirkulærenergi. Løsningene presenteres for offentlige innkjøpere med samme behov, Klima- og miljødepartemementet (oppdragsgiver), potensielle investorer, virkemiddelapparatet og presse. Målet med prosjektet er at de nye løsningene skal blir kjøpt inn eller utviklet videre med støtte fra investorer eller virkemiddelapparatet.

Aktuelt om anskaffelsen