Sirkulære skillevegger i tre

Med plan- og designkonkurransen for Sirkulære skillevegger i tre ønsker Statsbygg å utfordre leverandørmarkedet til innovasjon. Den beste løsningen vil kunne bli et viktig og varig element i nytt regjeringskvartal, men også med muligheter for industriell vekst i et større marked.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Gjennomføring

Forberede konkurransen

Arbeidet med behovsbeskrivelsen og konkurransemalen startet sommeren 2020

Utlysning og pre-kvalifisering av deltakere

Åpen invitasjon til å delta i konkurransen går ut i august på Doffin, og kvalifikasjon av inntil seks deltakere er gjennomført i løpet av september.

Les mer

Utvikling av plan og idé

Inntil seks kvalifiserte leverandører starter utviklingen av sine forslag for sirkulære skillevegger i tre

Juryering

En jury gjennomgår de innsendte forslagene uten å vite hvem som står bak, og kårer en vinner. Vinneren vil motta 300 000,- i premiepenger til å lage en prototype for sitt forslag.

Presentasjon og videreutvikling

Vinneren av sirkulære skillevegger i tre presenterer prototypen for sitt forslag i selskap med vinnerne fra øvrig konkurranser; sirkulære gressbaner, sirkulær emballasje for byggeplass, sirkulær mobilitet i hyttekommuner, sirkulære møbler og sirkulærenergi. Løsningene presenteres for offentlige innkjøpere med samme behov, Klima- og miljødepartemementet (oppdragsgiver), potensielle investorer, virkemiddelapparatet og presse. Målet med prosjektet er at de nye løsningene skal blir kjøpt inn eller utviklet videre med støtte fra investorer eller virkemiddelapparatet.

Om anskaffelsen

Prosjektet nytt regjeringskvartal ønsker å redusere CO2 avtrykket blant annet gjennom bærekraftige materialvalg og utvikling av innovative industrielle løsninger. Prosjektets ambisjonen er at tre skal være et viktig og varig element i nytt regjeringskvartal. Med dette som bakteppe inviterer Statsbygg til en plan- og designkonkurranse for ett av tiltakene; Sirkulære skillevegger i tre.

Sirkulære skillevegger i tre er én av fem plan- og designkonkurranser som i løpet av høsten 2020 utfordrer leverandørmarkedet til å utvikle nye løsninger innen sirkulærøkonomi. De fem konkurransene er er finansiert av Klima- og miljødirektoratet, og formålet er å stimulere leverandørmarkedet til økt aktivitet og innovasjon innen sirkulærøkonomi i en tid som er preget av Koronapandemien.

Fleksible og sirkulære innervegger

Prosjektet som er valgt ut fra nytt regjeringskvartal har i tillegg til et mål om redusert CO2 avtrykk, klare forventninger om økt fleksibilitet i forhold til endring av struktur, oppgavefordeling og arbeidsformer. Dette gir ett behov for fleksibilitet og enkle ominnredningsmuligheter. Fleksible innervegger kan bidra til dette. For å oppfylle brukers skiftende behov er disse tenkt å kunne flyttes raskt for å endre planløsning. Statsbygg har gjennom en innledende vurdering kommet til at modulvegger er den mest bærekraftige og funksjonelle veggtypen for fleksible arealer i kontorbygg, hvor opptil 99% av modulveggen vil kunne gjenbrukes mens 100% av en eventuell plassbygd vegg normalt vil måtte skiftes ut.

Les en mer detaljert behovsbeskrivelse i dokumentoversikten til venstre (NB! Det vil bli tatt frem en egen og tilpasset behovsbeskrivelse for Plan- og designkonkurransen som vil være tilgjengelig her på på Doffin i løpet av august/september)

Les om konkurranse på Statsbygg sine egne sider: Idekonkurranse om trevegger

Her kan du se kunngjøringen av konkurransen på Doffin

Vinnerbidraget fra Team TewoFlex, som består av Termowood AS, Made AS og Rambøll.