Sirkulære skillevegger i tre

Med plan- og designkonkurransen for Sirkulære skillevegger i tre ønsker Statsbygg å utfordre leverandørmarkedet til innovasjon. Den beste løsningen vil kunne bli et viktig og varig element i nytt regjeringskvartal, men også med muligheter for industriell vekst i et større marked.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Om anskaffelsen

Gjennomføring

Forberede konkurransen

Arbeidet med behovsbeskrivelsen og konkurransemalen startet sommeren 2020

Utlysning og pre-kvalifisering av deltakere

Åpen invitasjon til å delta i konkurransen går ut i august på Doffin, og kvalifikasjon av inntil seks deltakere er gjennomført i løpet av september.

Les mer

Utvikling av plan og idé

Inntil seks kvalifiserte leverandører starter utviklingen av sine forslag for sirkulære skillevegger i tre

Juryering

En jury gjennomgår de innsendte forslagene uten å vite hvem som står bak, og kårer en vinner. Vinneren vil motta 300 000,- i premiepenger til å lage en prototype for sitt forslag.

Presentasjon og videreutvikling

Vinneren av sirkulære skillevegger i tre presenterer prototypen for sitt forslag i selskap med vinnerne fra øvrig konkurranser; sirkulære gressbaner, sirkulær emballasje for byggeplass, sirkulær mobilitet i hyttekommuner, sirkulære møbler og sirkulærenergi. Løsningene presenteres for offentlige innkjøpere med samme behov, Klima- og miljødepartemementet (oppdragsgiver), potensielle investorer, virkemiddelapparatet og presse. Målet med prosjektet er at de nye løsningene skal blir kjøpt inn eller utviklet videre med støtte fra investorer eller virkemiddelapparatet.