Sirkulær mobilitet i hyttekommuner

Transport i Hafjell er preget av bruk av egne biler. Flere piloter har visst potensialet for sirkulære transportløsninger basert på deling av felles ressurser. En markedsundersøkelse indikerer at det er vanskelig å orientere seg i tilbudene for å dekke sine behov.

Målet med prosjektet er å utvikle et helhetlig tilbud som er lett tilgjengelig for tilreisende og som reduserer (fjerner?) behov for egen transport til, under og fra opphold på Øyer.

En slik løsning vil kunne få gjenbruk i mange andre kommuner.

Prosjektet understøtter målsetninger i sirkulærøkonomi med å dreie forbruksmønstre fra kjøp av egne kjøretøy til fellesløsninger basert på deling.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Gjennomføring

Forberede konkurransen

Arbeidet med behovsbeskrivelsen og konkurransemalen startet sommeren 2020

Utlysning og pre-kvalifisering av deltakere

Åpen invitasjon til å delta i konkurransen på Doffin, og kvalifikasjon av inntil seks deltakere er gjennomført i løpet av september.

Les mer

Konkurransetekst på Doffin.no finner du HER.

 

Utvikling av plan og idé

Seks kvalifiserte leverandører jobber med utviklingen av sine forslag for sirkulær mobilitet i hyttekommuner.

Les mer

Frist for innlevering av løsningsforslag, november 2020 .

Juryering

En jury vil gjennomgå de innsendte forslagene uten å vite hvem som står bak, og kåre en vinner. Vinneren vil motta 300 000,- i premiepenger til å lage en prototype for sitt forslag.

Les mer

Juryens arbeid er i perioden 1. – 8. desember. Formell kåring av vinner er den 11. desember 2020.

 

Presentasjon og videreutvikling

Vinneren av sirkulær mobilitet i hyttekommuner presenterer prototypen for sitt forslag i selskap med vinnerne fra øvrig konkurranser; sirkulære gressbaner, sirkulær emballasje for byggeplass, sirkulære skillevegger i tre og sirkulærenergi.

Les mer

Løsningene presenteres for offentlige innkjøpere med samme behov, Klima- og miljødepartemementet (oppdragsgiver), potensielle investorer, virkemiddelapparatet og presse. Målet med prosjektet er at de nye løsningene skal blir kjøpt inn eller utviklet videre med støtte fra investorer eller virkemiddelapparatet.

Løsningen ble presentert den 25. mars 2021. Se LINK til arrangement.