Nyheter og oppdateringer

nyhet
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og en andre rekke miljøtopper var blant de 170 deltakerne som mandag var samlet til konferanse om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.
Les mer
prosjektblogg
'- Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til annen tid eller av noen andre, sa byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune. Han adresserte med det et felles ansvar til utbyggere, entreprenører...
Les mer
nyhet
Oslo kommune var pionérer på området da de etterspurte den første fossilfrie byggeplassen i en utlysning. Nå samler de største utbyggerne seg bak et felles fremstøt mot leverandørmarkedet for neste skritt, utslippsfrie bygge- og anleggsplasser....
Les mer
prosjektblogg
Det slår Menon Economics fast i en fersk rapport om Helsenæringens verdi.
Les mer
prosjektblogg
For bare noen få år siden var det nesten helt utenkelig at rundt hver femte solgte nye bil skulle ha elektrisk drift i Norge. Kan vi se en tilsvarende utvikling innen de store anleggsmaskinene?
Les mer
prosjektblogg
Hvordan kan vi levere tjenesten "elektronisk medisineringsstøtte - fra apotek til mage" på nye måter i framtida? Dette var tema da nærmere 70 deltakere fra leverandører og kommuner nylig møttes på dialogkonferanse.
Les mer
prosjektblogg
Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. I Oslo tilsvarer klimagassutslippene bare fra anleggsmaskinene 30 % av byens transportrelaterte utslipp. 15. mai inviterer offentlige utbyggere markedet med...
Les mer
prosjektblogg
I dag fikk både KS, NHO og Difi besøk av KL, det danske KS. De ønsker å lære mer om hvordan Leverandørutviklingsprogrammet jobber, hvordan vi organiserer arbeidet og hva vi får til.
Les mer
prosjektblogg
Upphandlingsklar er svensk og betyr "anskaffelsesklar". Våre svenske venner i Upphandlingsmyndigheten brukte ordet for beskrive hvordan de oppfattet formålet med en digitale starthjelpen for innovative anskaffelser. De har helt rett - om man legger til...
Les mer
prosjektblogg
"Å benytte påvirkningsmuligheten til klimagevinst er en plikt hver kommune har - og byggeprosesser er intet unntak" var den klare anbefalingen fra Zero-leder Marius Holm under Grønt byggskifte på Gardermoen 28. mars. Her deltok østlandskommuner...
Les mer
nyhet
KS har mottatt rapport fra Menon Economics om innovasjon i offentlig sektor, der det bl.a. rettes søkelys mot innovative anskaffelser. Ifølge rapporten er det lite fokus på å benytte offentlige anskaffelser som innovasjonsmotor, og kommunene...
Les mer
prosjektblogg
Å bygge bærekraftige, klimasmarte svømmehaller med en fleksibel funksjonalitet hadde kommunene som deltok på nasjonal møteplass om svømmehaller en intensjon om. De fikk mye kompetanse og tips med hjem i bagasjen til nytte i videre...
Les mer