Bli kjent med Hilde!

av Ida Laustsen

Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med Hilde Sætertrø!

FOTO: Joakim S. Enger

Hilde, fortell litt om deg selv og hva du jobber med!

Jeg har kontorplassen min i Trondheim, og følger spesielt opp våre partnere i Midt-Norge som er fylkeskommunene, Trondheim kommune og NTNU. Jeg har vært en del av Norges implementering av innovative anskaffelser siden 2012, og sett hva vi lykkes med og hva som fortsatt er utfordringer både i de offentlige virksomhetene, hos leverandørene og i det vi kaller økosystemet for innovative anskaffelser.

Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

Det er veldig mange «baller i luften» samtidig, som sier noe om innovasjonsbehovet i samfunnet. Men jeg skal nevne noen viktige utfordringer som jeg er involvert i akkurat nå; Minske lekkasje i vårt vannledningsnett, utnyttelse av innestengt kraft hos småkraftverk, bidra til at utslippsfrie hurtigbåter «kommer på vannet», gjøre nye kunstgressbaner mer miljøvennlig, effektiv opplæring av mennesker som håndterer psykisk syke, rimeligere løsninger for broer på fylkesveier, digitale verktøy for mer effektiv og riktig prosjektering av helse- og omsorgsbygg. I alle disse behovene er det potensiale for bedre tjenester, offentlige besparelser og økt konkurransekraft for bedriftene som tar muligheten til å bli med.

FOTO: Joakim S. Enger

Dagene er mangfoldig og ulike, men de går ofte med til å veilede og gi råd til mange offentlige virksomheter som skal i gang med eller er i et anskaffelses-løp. Jeg gjennomfører workshops og holder foredrag om hvordan gjennomføre innovative anskaffelser. Akkurat nå jobber jeg med partneravtalene med partnerne våre, som inneholder konkrete handlingsplaner for å bruke innovative anskaffelser som strategisk verktøy i sine virksomheter.  Jeg bidrar også i utforming av FoU-søknader og gjennomføring av FoU-prosjekter som har innovative anskaffelser i seg. Jeg håper også å få ferdigstilt et nytt verktøy for planlegging av tidlig markedsdialog før årsskiftet.

Hva er det som inspirerer deg ved innovative anskaffelser?

Det er å se hvor lite som skal til for å få positive effekter ut av slike prosesser. Noen enkle spørsmål stilt i tidlig fase av behovsavklaringen kan endre veien videre for prosessen og anskaffelsen!

Og så er det selvsagt å se effektene ute i næringslivet, det å se en ny bedrift utvikle seg i takt med nye behov i offentlig sektor. Her kan jeg nevne GreenStock (gjenbruk og sirkulærøkonomi), Mode Sensors (måling væskebalanse) og Flying Foil (utslippsfri hurtigbåt). Det blir stadig flere bedrifter som henvender seg til meg og rådfører seg i hvordan de skal gripe an offentlige kunder. Dette gjelder også etablerte bedrifter. Vi har langt igjen før Norge har optimalisert sine anskaffelses-prosesser til fordel både for offentlig sektor og for bedriftene.

Offentlig sektor står overfor betydelige utfordringer i årene fremover. Hvilken utfordring er din hjertesak som du ønsker å løse gjennom innovative offentlige anskaffelser?

Utfordringen med å kutte klimagassutslipp. Hver anskaffelse bør ha et mål om å redusere klimagassutslipp, og jeg ønsker at ledelsen i alle offentlige virksomheter øker fokus og kravet til dette. Jeg opplever næringslivet som kompetent og klar for å levere «grønne løsninger»! Mulighetene som blant annet ligger i økt digitalisering kan bidra til utslippsreduksjon, derfor er bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger også en hjertesak.

Hva er drivkraften din for å jobbe med innovative offentlige anskaffelser?

Min drivkraft, men også en kilde til frustrasjon, er å se hvilket stort potensiale bruk av innovative anskaffelser har. Det kan virkelige «flytte fjell»! Jeg ser så mange muligheter og har så lyst til å gjøre så mye mer!

Jeg skulle derfor ønske vi var flere med kompetanse til å fasilitere innovative anskaffelserprosesser. Både ute i de offentlige organisasjonene, i rådgiver-bransjen, og hos «alle gode hjelpere». Dette er enda mangelvare! Ja, vi har fått til mye på de årene Leverandørutviklingsprogrammet har jobbet systematisk med å innarbeide innovative anskaffelser. Men vi må få til mye mer, sammen, for å virkelig ta ut potensialet.

Andre typer virkemidler, økt kompetanse blant innkjøpere, bedre verktøy i gjennomføringen er noe jeg vil bidra til å utvikle i årene vi har foran oss. Da vil vi kunne engasjere enda flere små og store bedrifter til å delta i innovasjonene.

Hele bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» finner du her.