Felles innovativ anskaffelse av responssenter gir avgjørende gevinster

av Cecilie Endresen

Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune har gjennomført en felles innovativ anskaffelse av Norges første responssenter. Dette gir gevinster for leverandørene, kommunene og brukerne. Leverandøren Intelecom (som nå er en del av NetNordic) har fått et nytt produkt i et nytt marked, fordi innovativ anskaffelsesmetodikk førte til ny løsning hentet fra olje- og gass-bransjen. Kommunene og brukerne får mer effektive løsninger, økt trygghet og selvstendighet. Den innovative anskaffelsen har resultert i bedre helsetjenester for mottakerne.

Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune har gjennomført en felles innovativ anskaffelse av Norges første responssenter. Dette gir gevinster for leverandørene, kommunene og brukerne. Leverandøren Intelecom (som nå er en del av  NetNordic) har fått et nytt produkt i et nytt marked, fordi innovativ anskaffelsesmetodikk førte til ny løsning hentet fra olje- og gass-bransjen. Kommunene og brukerne får mer effektive løsninger, økt trygghet og selvstendighet. Den innovative anskaffelsen har resultert i bedre helsetjenester for mottakerne.

Helsetjenesten responderer bedre

Det er en utfordring i hjemmetjenesten å håndtere data fra alarmer som utløses av digitale trygghetsalarmer. Det kan være røyk-, varme- og bevegelsessensorer, GPS-signal, elektronisk medisineringsstøtte, med mer. Et samlokalisert og digitalt responssenter for drift av alarmmottaket, håndterer dette mer effektivt og samtidig øker kvaliteten på responsen. Med den nye responssenterløsningen forenkles arbeidsprosesser, unødvendig aktivitet begrenses og kvaliteten på tilbudet forbedres.

De nye responssentrene bidrar til at håndteringen av store mengder varsler forenkles, fordi samtlige varsler rettes mot én kanal. Responssenteret får øyeblikkelig opp sentral informasjon om brukeren og kan gi mer egnet hjelp, og bedre kunne vurdere om alarmen ble utløst som følge av uhell og med dette unngå bomturer. De ansatte har fått et enkelt, tilgjengelig verktøy ved at de kan registrere og journalføre, få oppdrag og ruteanvisninger til mottakere av helsetjenestene, på mobilen. Responssenteret vil til enhver tid vite hvem som befinner seg nærmest alarmen, og om vedkommende har tid og riktig kompetanse.

Erfaringene fra driften av responssenteret så langt er at ca. 70 prosent av alarmene har blitt avklart av responssenteret. Den tiden tidligere benyttet til å håndtere disset fører til at hjemmetjenesten mer tid til å yte gode tjenester til brukerne.

Godt samarbeid med leverandøren hele veien

Daglig leder på responssenteret i Kongsberg, Camilla Lobben, understreker også at et godt samarbeid med leverandøren – at leverandøren «er med på hele reisen» – er viktig. Det tette samarbeidet om hvordan man på en best mulig måte knytter de ulike tekniske løsninger sammen i én plattform har vært uvurderlig. Det er viktig at leverandøren, som er både rådgiver og utvikler, har en helhetsforståelse av hele tjenesteforløpet.    -Det som er unikt, og som vi ser gode effekter av nå, er hvordan anskaffelsen har gitt oss det verktøyet vi har behov for, og hvordan flere fagsystemer nå kommuniserer. Det gir store gevinster i våre kommuner. Vårt kompetansesenter er også en viktig ressurs når vi jobber med tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering, avslutter hun.

Vil du lese suksesskriteriene bak denne innovative anskaffelsesprosessen, trykk HER