Fylkesmøte 24. oktober

av Adrian Andersen

Torsdag 24.oktober møttes en rekke nøkkelpersoner fra fylker rundt om i landet til inspirasjon og dialog for å synliggjøre og gi innspill til hvordan Innovative Anskaffelser er, og kan være, en regional Innovasjonsmotor.

Torsdag 24.oktober møttes en rekke nøkkelpersoner fra fylker rundt om i landet til inspirasjon og dialog for å synliggjøre og gi innspill til hvordan Innovative Anskaffelser er, og kan være, en regional Innovasjonsmotor.

Hensikten med møtet var å motivere fylkene til et viktig arbeid videre, hvor vi i fellesskap diskuterte hva verktøyet innovative anskaffelser kan gjøre både for eget innkjøp og i samfunnsutviklerrollen.

Møtet hadde et innholdsrikt program med flere viktige og sentrale foredragsholdere og den første som gikk på scenen for å inspirere var Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Hun tok for seg samspillet i/mellom innovative anskaffelser og fylkene.  Fylkeskommunene har i dag en større kraft og mandat på samfunnsutviklerrollen. Hvordan de som investeringsaktør bevisst kan nytte dette inn i arbeidet for å drive frem omstillingen.

 

Statssekretær Aase Marthe Horrigmoe, KMD tok oss gjennom et flott innlegg om fylkenes rolle fra 2020. Hun fortalte om omstilling- og innovasjonsarbeid og at dette er helt nødvendig, i både offentlig og privat sektor. For å lykkes med dette trenger man gode bestillere og gode leverandører som sammen utvikler de nye løsninger.

Det var bred deltakelse fra fylkene, både i salen men også som bidro fra scenen. Kjersti Bjørnstad leder av komite for næring, miljø og klima i Oppland fylkeskommune holdt et engasjerende innlegg og viste eksempler på hvordan Innlandet har brukt og vil bruke politisk innkjøpsmakt til å stimulere markedet av nye tjenester og produkter. Eiendomssjef Christian Thorsen Egeberg fra Vestfold fylkeskommune tok for seg deres satsing på IOA innen bygg og eiendom, og viste Nye Horten VGS: en innovativ regional prosess. Fylkesdirektør Knut Aspås fortalte hvordan Trøndelag sin satsing på IOA har hatt betydning på fylket og muligheter fremover med bla. fokus på samferdsel. Prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal og samferdselsdirektør Gunnar Berg Treidene fra Vestfold og Telemark fylkeskommune tok for seg muligheter for IOA innen drift og vedlikehold av fylkesveier og samferdselsfeltet.

Etter dette brukte vi tiden til workshop for å få ned konkrete forslag og muligheter knyttet til hvordan vi bruker innovative anskaffelser, hvordan setter vi det på dagsorden, hva er utfordringene vi står ovenfor når det skal innoveres mer i fylkeskommunene og hvem er de viktige samarbeidspartnere for å lykkes med arbeidet.

For oss i LUP var dette en nyttig og lærerik dag, som inspirerte til videre arbeid. Vi gleder oss til å se hva som kan skapes i fylkene gjennom dette arbeidet!