Stavanger kommune inviterer til Kvikktest

av Adrian Andersen

Som en del av Smart city arbeidet inviterer nå Stavanger kommune gründere, oppstartselskaper og andre leverandører til å utforske nye løsninger, for en bedre hverdag i kommunen.

Som en del av Smart city arbeidet inviterer nå Stavanger kommune gründere, oppstartselskaper og andre leverandører til å utforske nye løsninger, for en bedre hverdag i kommunen.

En konkurranse er nettopp lyst ut der næringslivet kan foreslå prosjekter for å løse utfordringene gjennom eksperimentering og tidlig testing. I ekte omgivelser, med ekte mennesker skal kommunen og næringslivet samarbeide om å eksperimentere seg fram til nye løsninger for innbyggerne. Metoden har blitt utprøvd i Helsinki og senere i andre finske byer, med gode resultater. Våren 2020 inviterer Stavanger kommune næringslivet til å teste metoden.

Leirvigpark skisseutkast

Den første kvikktesten skal se på hvordan Lervig park og området rundt kan bli en berikelse for Stavanger by. Mulighetsrommet er stort, og det finnes gode løsninger som kommunen enda ikke har tenkt på. I dette prosjektet ser kommunen etter løsninger som ikke har blitt tatt i bruk av kommuner tidligere. Løsningen kan være stedstilpassede, men høyest på ønskelisten står løsninger som kan skaleres ut av Stavanger og videre til andre byer og kommuner. Det beste er om disse eksperimentene kan skape varige arbeidsplasser og skape ny eksport fra Stavanger.

I prosjektet ser Stavanger kommune etter opptil fem aktører med prosjektforslag som kan prototypes i en periode på inntil seks måneder.
Stavanger kommune ønsker å støtte inntil fem prosjekter med opptil 300 000 kroner eks mva. Kvikktesten skal vare i maks seks måneder.
I den perioden bør en også jobbe fram en forretningsmodell som sikrer finansiering for videre utvikling.
Dersom kommunen senere ønsker å kjøpe løsningen må det gjennomføres en ordinær anskaffelsesprosess.

Stavanger kommune inviterer nå til dialogmøter for mer informasjon:

  • 4. desember klokken 20.00 – 22.00
  • 5. desember klokken 13.00 – 15.00

For mer informasjon og påmelding se:
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/agile-piloting/