Statsbudsjettet 2020 – Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

av Per Harbø

Intet nytt er godt nytt, eller?

Nasjonalt program for leverandørutvikling finansieres av programmets partnere og mottar støtte over statsbudsjettet. I 2016 kom Leverandørutviklingsprorammet for første gang inn på statsbudsjettet med 10 millioner kroner. Med midlene satte vi ekstra trykk på arbeidet med felles anskaffelsesprosesser. Resultatet er prosjekter som utslippsfrie byggeplasser og utslippsfrie hurtigbåter. Her stod flere offentlige virksomheter sammen og utfordret markedet til å komme med innovative løsninger. Nå lanseres innovasjoner verden aldri har sett tidligere. Det gir nye arbeidsplasser og mer miljøvennlige løsninger.

I 2020 foreslår Regjeringen å bevilge 10,55 mill. kr. over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett i 2020, samt 500 000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og 250 000,- fra henholdsvis Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Jeg er tilfreds med at tidligere års bevilgninger videreføres, men vil samtidig minne om at potensialet for å gjøre innovative offentlige anskaffelser til landets viktigste innovasjonsmotor er betydelig. I vårt innspill til statsbudsjettet for 2020, ba Leverandørutviklingsprogrammet om at tilskuddet for programmet skulle økes til 20 millioner kroner. Med 20 millioner i tilskudd, ville innsatsen for økt innovasjon gjennom offentlige anskaffelser bli skalert opp. Da ville vi fått flere prosjekter som utslippsfrie byggeplasser og utslippsfrie hurtigbåter. Det er derfor beklagelig at regjeringen ikke imøtekommer vårt innspill.