Full fart videre for Team TewoFlex

av Harald Aas

Team TewoFlex vant i 2020 Statsbygg sin idékonkurranse om sirkulære skillevegger for det nye regjeringskvartalet. Sammen med MADE AS og Rambøll videreutviklet modulveggprodusenten TEWO fra Hurum en løsning i norsk gran med integrerte lydabsorbenter av resirkulerte tekstiler. Nå, et halvt år senere, er de i ferd med å inngå en innovasjonskontrakt med annen offentlig virksomhet for å foredle løsningen, videre er de én av tre leverandører som konkurrerer om et lengre innovasjonspartnerskap med Statsbygg og løsningen de utviklet i idékonkurransen er fremdeles aktuell for regjeringskvartalet. Her skjedde det mye og fort.

Team TewoFlex vant i 2020 Statsbygg sin idékonkurranse om sirkulære skillevegger for det nye regjeringskvartalet. Sammen med MADE AS og Rambøll videreutviklet modulveggprodusenten TEWO fra Hurum en løsning i norsk gran med integrerte lydabsorbenter av resirkulerte tekstiler. Nå, et halvt år, senere er de i ferd med å inngå en innovasjonskontrakt med annen offentlig virksomhet for å foredle løsningen, videre er de én av tre leverandører som konkurrerer om et lengre innovasjonspartnerskap med Statsbygg og løsningen de utviklet i idékonkurransen er fremdeles aktuell for regjeringskvartalet. Her skjedde det mye og fort.

15 mars i år ble de fem vinnerne presentert og det har skjedd mye siden den gang.

  • TEWO har fullført de akustiske testene av løsningen
  • Det er satt opp en fullskala prototype av løsningen i lokalene til MADE AS
  • Det er innledet forhandlinger om en innovasjonskontrakt med en annen offentlig virksomhet for å foredle løsningen
  • TEWO deltar i konkurransen om en større innovasjonskontrakt om Smarte vegger med Statsbygg der de nå er én av tre aktuelle kandidater
  • Løsningen er aktuell når entreprenøren vurderer alternativer for regjeringskvartalet

LUP har tilrettelagt konkurransen sammen med DFØ og er svært fornøyd med resultatene så langt. – La oss håper at også den siste fasen med kommersialisering skal gå like raskt. Vi er flinke med idékonkurranser, prototyper og piloter i Norge, men ligger litt etter andre land når det gjelder kommersialisering av løsningene, sier prosjektleder for Fast Track for sirkulærøkonomi Harald Aas. Kommersialiseringsfasen omfatter alt fra produksjonslinje, godkjennelser, priser og leveringsbetingelser, distribusjon, service og reservedeler. – Kommersialisering tar tid og koster penger, spesielt for gründere som må investere mye før de kan få inntekter fra sitt første salg. Her kan offentlige virksomheter være en viktig første kunde.

Etter presentasjonen i mars fikk vi en omvisning på fabrikken til TEWO i Hurum og en påfølgende befaring av prototypen i lokalene til MADE AS i Oslo. Der fikk vi se hvordan produktet TEWO flex ble produsert og hvordan en fullskala løsning med fleksible innervegger i tre med integrerte lydabsorbenter vil se ut og fungere i praksis.

Løsningen til Team TewoFlex er en videreutvikling av et patentert byggsystem basert på et konstruksjonselement med innersjikt og yttersjikt av massivtre/krysslimt tre – koblet sammen ved hjelp av tredybler. Isolasjonen er plassert mellom det ytre og indre sjiktet. I den videreutviklede løsningen er det brukt resirkulerte tekstiler som lydabsorbenter.

 

Markedssjef i TEWO Håkon S. Rognlien forklarer produksjonsprosessen for modulveggsystement og hvordan de har utviklet produktet og produksjonen fra den første produksjonslinjen og frem til i dag. Foto: Harald Aas, LUP

 

TEWO har investert i en automatisert produksjonslinje for sine fleksible innervegger i nye lokaler i Hurum. Foto: Harald Aas, LUP

 

I lokalene til MADE AS er det satt opp en testvegg der ulike materialer (bomull og ull) og farger er testet ut for den lydabsorberende delen. Foto: Harald Aas, LUP