Erfaringsnettverk for innovative anskaffelser

av Harald Aas

Erfaringsnettverket Team innovative anskaffelser har eksistert siden 2015. Det som tidligere var et eksklusivt tilbud til partnerne i LUP er nå åpnet opp for alle offentlige virksomheter. 23 juni i år ble det første åpne erfaringsnettverket gjennomført på Teams. - Denne gangen handlet det om bygg- og anlegg. Det er den største kategorien og utgjør i overkant av 30% av de innovative anskaffelsene vi har vært involvert i, sier Harald Aas som administrerer erfaringsnettverket for LUP.

Bygg- og anlegg utgjør den største kategorien i databasen med innovative anskaffelser. Det samsvarer med tilsvarende utlysninger på Doffin og TED der bygg- og anlegg er størst både i antall og i beløpsstørrelse. For mindre bygg som f. eks barnehager handler det ofte om materialbruk der massivtre er godt representert. For større bygg som sykehus eller skoler trekkes det ofte ut deler av prosjektet som blir gjenstand for en innovativ anskaffelsesprosess; energioptimalisering, lagring av overskuddsenergi, adgangssystemer, smarte veggløsninger eller klimavennlig grunnsikring for å nevne et lite utvalg.

Velg kategori bygg- og anlegg databasen for oversikt over samtlige innovative anskaffelser.

Vi kommer helt sikkert til å sette opp et nytt «bygg spesial» i erfaringsnettverket Team innovative anskaffelser ettersom vi har så mange avsluttede og pågående prosjekter på gang. Kommunale, fylkeskommunale og statlige byggherrer representerer det meste og de største bygg- og anleggsprosjektene i landet og det er mye å lære av hverandre.

Denne gangen valgte vi å la Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) snakke om dialogen med leverandørene som realiserte muligheten for digital byggesaksbehandling, rådgivende ingeniørers forening (RIF) fortalte om hvordan de understøtter innovasjon i sin rådgivning i byggeprosjekter, og vi fikk høre hvordan ordningen til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og Design og arkitektur Norge (DogA) Stimulab er brukt av Bærum kommune for kartlegge og beskrive brukermedvirkning og samhandling i byggeprosjekter.

I agendaen under finner du lenker til presentasjonene til de som holdt innlegg på erfaringssamlingen.

Agenda

13.00 Velkommen og siste nytt, Harald Aas, LUP

13.15  Meldinger fra våre eiere Innovasjon Norge, Forskningsrådet, DFØ, KS og NHO

13.30 Faginnlegg: Hvordan rådgivende ingeniørers forening understøtter innovasjon i vår rådgivning på bygg og anlegg, Tania Leporowski, RIF/Multiconsult

14.00 Ny effektanalyse: Elektronisk medisineringsstøtte, Riche Vestby, LUP

14.10 Pause

14.20 Dypdykk effektanalyse: Digital byggesaksbehandling, Olaug Hana Nesheim, fagdirektør Direktoratet for byggkvalitet
(Merk: første lenken er til rapporten og andre lenken over er til Olaug sin presentasjon)

14.40 Hva er Stimulab-ordningen, og hva fant de ut i Bærum kommune eiendom? Sigrid Grønland Hoel , Digdir og Julie Landmark, Bærum kommune

15.20 Avslutning, Harald Aas, LUP