Fyret flerbrukshus med smarte energiløsninger

Nytt flerbrukshus på Jøa i Fosnes kommune, bestående av basseng, kunstisbane, treningsrom, bibliotek, skytebane, kafe.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Resultater

Leverandørutvikling
7 nye stillinger
for VVS-leverandøren
Effekt
70 % fornybar energi
ved bruk av smarte energiløsninger
CO2-utslipp
70-80 % mindre utslipp
enn tradisjonelt for tilsvarende bygg

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Et aktivitetshus som bl.a. inneholder et basseng. Det må være kort vei til svømmeopplæring. Må være mulig å få bygget og drives av en liten kommune

Dialog

Dialogkonferanse ble gjennomført i Namsos januar 2014. Påfølgende en-til-en-møter ble avholdt noen uker senere. Kommunen deltok på dialogaktivitetene til Asker kommune ang Holmen svømmehall våren 2014.

Les mer

Utvikling

Fosnes inngikk OFU-kontrakt med Grannes VVS og NTNU/Senter for Idrettsanlegg og teknologi (SIAT).

Les mer

Utvikling av et integrert teknisk anlegg med fornybar energi fra geovarme, solvarme og CO2-varmepumpe som gir effektiv og energiøkonomisk drift av en flerbrukshall. Virkemidler: prosjektet søkte og fikk støtte fra Innovasjon Norge og Enova til utvikling av løsninger.

Konkurranse

Totalentreprise bygg (GL Bygg - lokal) og totalentreprise tekniske anlegg (Grannes VVS - lokal)

Resultat

7 nye stillinger for VVS-leverandøren som resultat av produktutviklingen. Smarte energiløsninger med 70% fornybar energi. .

Les mer

35 tonn mindre CO2-utslipp pr år, tilsvarer 70-80% mindre utslipp en tradisjonell tilsvarende bygg. 55% lavere driftskostnader, 70% lavere energikostnader. Spart økt investeringskostnad i løpet av levetiden pga reduserte driftskostnader