Fant 10 resultater som passer til "utslippsfrie"

Intervju med noen av aktørene bak fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Prosjektblogg

Oslo kommune var pionérer på området da de etterspurte den første fossilfrie byggeplassen i en utlysning. Nå samler de største utbyggerne seg bak et felles fremstøt mot leverandørmarkedet for neste skritt, utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. – Dette er løsninger vi må utvikle i dialog med leverandørene. Vår viktigste rolle som utbyggere er å bli enige […]

Leverandørkonferanse, utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Behov møter løsning.

Prosjektblogg

Tempo for omstilling til utslippsfrie  bygg- og anleggsplasser øker. Leverandørkonferanse gjennomført 20. september 2020. Leverandørkonferanse er en arena hvor innovasjoner, produkter og løsninger presenteres for det offentlige markedet. Er du leverandør med ønske om et større marked? Du får presentere dine løsninger her. Er du innkjøper eller fagansvarlig med ansvar og vil ha kjennskap til […]

Fullt hus på leverandørkonferansen om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Prosjektblogg

‘- Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til annen tid eller av noen andre, sa byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune. Han adresserte med det  et felles ansvar som ligger på utbyggere, entreprenører og leverandører i utviklingen av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Alle de 170 plassene var tatt og engasjementet stort […]

På vei mot utslippsfrie byggeplasser i Buskerud

Prosjektblogg

Buskerud Fylkeskommune har et mål om i fremtiden å ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.  Men hvor skal de begynne? Hva er mulig i dagens marked?  Hva kan de gjøre for å tilrettelegge for ytterligere utvikling? Disse spørsmålene ønsket de svar på og inviterte bredt inn til konferanse og dialog om mulighetsrommet og utfordringene knyttet til […]

Veidekke innfører fossilfrie byggeplasser

Prosjektblogg

8. mars 2016 satt Omsorgsbygg KF i Oslo kommune og Bellona fossilfri byggeplass på agendaen. Dialogen med markedet viste at fossilfrie løsninger kunne rulles ut fortere enn Omsorgsbygg og Bellona hadde trodd på forhånd. Ambisjonene for samarbeidet ble derfor utvidet til å realisere ikke bare fossilfrie, men utslippsfrie byggeplasser. Derfor jobber Omsorgsbygg og Bellona mot […]

Fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser brer om seg – nå også i Trøndelag

Prosjektblogg

Trondheim kommune går foran og etterspørr fossilfrie, og etter hvert utslippsfrie, bygge- og anleggsplasser i Midt-Norge. Etter markedsdialoger og utvikling av kontraktsunderlag i tilknytning til anskaffelsen Okstad skole har kommunen laget en delrapport. I delrapporten kan alle andre som er i starten med å etterspørre fossilfrie byggeplasser hente kunnskap. Det er av stor betydning at så mange […]

Regjeringen satser på LUP for å ruste maritim bransje for eksport!

Prosjektblogg

LUP er rigget og klare! 35 store, offentlige innkjøpere er partnere i LUP, blant annet alle fylkeskommunene, Kystverket og Statens Vegvesen. LUP har tidligere jobbet med utslippsfrie hurtigbåter, utslippsfrie turistferger, ambulansebåt, vannbuss og havnebåter. LUP har hatt satsinger på digitalisering, sirkulærøkonomi, og klima og miljø og bidratt til nye løsninger som elektriske gravemaskiner og førerløse […]

Utslippsfri bygg- og anleggsteknologi: Vil du være med, så meld deg på!

Prosjektblogg

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er absolutt innenfor rekkevidde. Flere betydelige offentlige utbyggere står nå samlet i kommende krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges et utviklingsløp.   Som program ser vi konturene av noe særdeles effektfullt – ikke bare når den offentlige innkjøper er krevende, men når FLERE offentlige innkjøpere […]

PILOT-E akselerer utviklingen av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Prosjektblogg

Leverandørprogrammet samlet tidlig 2017 flere offentlige bygge- og anleggsherrer for å legge hodene i bløt; hvordan kunne vi best benytte den samlede innkjøpsmakten for å få fart på tilgjengeligheten av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser? Ett av svarene ble felles krav og forutsigbare signaler til markedet. Et annet var å koble relevante leverandører, utviklingsaktører og offentlige […]