Fant 10 resultater som passer til "utslippsfrie"

Intervju med noen av aktørene bak fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Prosjektblogg

Oslo kommune var pionérer på området da de etterspurte den første fossilfrie byggeplassen i en utlysning. Nå samler de største utbyggerne seg bak et felles fremstøt mot leverandørmarkedet for neste skritt, utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. – Dette er løsninger vi må utvikle i dialog med leverandørene. Vår viktigste rolle som utbyggere er å bli enige […]

Leverandørkonferanse, utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Behov møter løsning.

Prosjektblogg

Tempo for omstilling til utslippsfrie  bygg- og anleggsplasser øker. Leverandørkonferanse gjennomført 20. september 2020. Leverandørkonferanse er en arena hvor innovasjoner, produkter og løsninger presenteres for det offentlige markedet. Er du leverandør med ønske om et større marked? Du får presentere dine løsninger her. Er du innkjøper eller fagansvarlig med ansvar og vil ha kjennskap til […]

Fullt hus på leverandørkonferansen om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Prosjektblogg

‘- Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til annen tid eller av noen andre, sa byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune. Han adresserte med det  et felles ansvar som ligger på utbyggere, entreprenører og leverandører i utviklingen av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Alle de 170 plassene var tatt og engasjementet stort […]

På vei mot utslippsfrie byggeplasser i Buskerud

Prosjektblogg

Buskerud Fylkeskommune har et mål om i fremtiden å ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.  Men hvor skal de begynne? Hva er mulig i dagens marked?  Hva kan de gjøre for å tilrettelegge for ytterligere utvikling? Disse spørsmålene ønsket de svar på og inviterte bredt inn til konferanse og dialog om mulighetsrommet og utfordringene knyttet til […]

Fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser brer om seg – nå også i Trøndelag

Prosjektblogg

Trondheim kommune går foran og etterspørr fossilfrie, og etter hvert utslippsfrie, bygge- og anleggsplasser i Midt-Norge. Etter markedsdialoger og utvikling av kontraktsunderlag i tilknytning til anskaffelsen Okstad skole har kommunen laget en delrapport. I delrapporten kan alle andre som er i starten med å etterspørre fossilfrie byggeplasser hente kunnskap. Det er av stor betydning at så mange […]

Utslippsfri bygg- og anleggsteknologi: Vil du være med, så meld deg på!

Prosjektblogg

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er absolutt innenfor rekkevidde. Flere betydelige offentlige utbyggere står nå samlet i kommende krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges et utviklingsløp.   Som program ser vi konturene av noe særdeles effektfullt – ikke bare når den offentlige innkjøper er krevende, men når FLERE offentlige innkjøpere […]

PILOT-E akselerer utviklingen av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Prosjektblogg

Leverandørprogrammet samlet tidlig 2017 flere offentlige bygge- og anleggsherrer for å legge hodene i bløt; hvordan kunne vi best benytte den samlede innkjøpsmakten for å få fart på tilgjengeligheten av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser? Ett av svarene ble felles krav og forutsigbare signaler til markedet. Et annet var å koble relevante leverandører, utviklingsaktører og offentlige […]

En nøytral arena for innovasjon

Prosjektblogg

Leverandørutviklingsprogrammet spilte en sentral rolle i prosjektet Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Det kommer frem i en ny rapport som har tatt for seg prosessen frem mot verdens første utslippsfrie anleggsplass i Olav 5s gate i Oslo. – Nøytralitet, koblinger og handling trekkes frem som de tre viktigste bidragene fra Leverandørutviklingsprogrammet. Rapporten ble laget på oppdrag […]

Leverandørutviklingsprogrammet har bidratt til verdensnyhet

Prosjektblogg

En milepæl i programmets 10 år lange historie; Det ble i dag lansert nye løsninger for utslippsfrie hurtigbåter som verden ikke har sett før. Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med andre fylkeskommuner, som også må kutte utslipp, har benyttet et verdensledende maritimt næringsliv i Norge til å utvikle utslippsfrie hurtigbåter som om få år må settes […]