Hvordan realiserer vi en utslippsfri bygge- og anleggsplass i 2019?

av Hilde Sætertrø

Hvordan kan vi fjerne de lokale utslippene knyttet til bygge- og anleggsplasser i 2019 når vi bare så vidt har sett den første batteridrevne gravemaskinen?

Vi er så heldig å få publisere en artikkel skrevet av Fredrik Dahl-Hansen og Bjørn Kummeneje i Bymiljøetaten i Oslo kommune om hvordan kommunen skal gå fra å forsiktig å snakke om mer miljøvennlige byggeplasser i 2016 til å realisere Norges første utslippsfrie anleggsplass i 2019. Her er det mye læring for andre offentlige byggherrer som bør fokusere på utslippsfrie byggeplasser i sine bygg-anskaffelser fremover.

Oslo kommune innfører nå som hovedregel at anleggsmaskinene skal være utslippsfrie. Dette skal de innføre for første gang i bygging av ny fotgjengergate i Olav Vs gate.

Les her hvordan kommunen, gjennom bl.a. å ta i bruk konsesjonskontrakt, muliggjør utslippsfri byggeplass gjennom anskaffelsen. De ser på «anskaffelses-håndtverket» de er i ferd med å utøve som en anskaffelses-innovasjon i seg selv. De er riktignok midt i anskaffelsesfasen når dette skrives, og ser nå etter en entreprenør som vil bygge den nye gaten med disse premisser.

Arbeidet Oslo kommune har lagt ned i å oppnå utslippsfrie bygge- og anleggsplasser tas nå ut i Europa, og det er nå i ferd med å etableres et Big Buyers Initiativ i EU med flere europeiske byer. Oslo og København leder an! Det forventes at maskinprodusenter kommer raskere ut på markedet med utslippsfrie anleggsmaskiner når flere store byer går sammen om å etterspørre det samme.