Leverandørkonferanse, utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Behov møter løsning.

av Kjersti Granaasen

Tempo for omstilling til utslippsfrie og fossilfrie bygg- og anleggsplasser økes.

Er du leverandør av anleggsmaskiner og byggeplassløsninger med ønske om et større marked? Du får presentere dine løsninger.

Er du innkjøper eller fagansvarlig med ansvar for å nå myndighetenes klimakrav og miljømål? Du får kjennskap til flere muligheter.

Statsbygg går i bresjen når kommuner, fylkeskommuner og statlige foretak øker tempo i omstilling til utslippsfrie og fossilfrie bygge- og anleggsplasser.

Leverandørutviklingsprogrammet, Miljødirektoratet og divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ står bak planlegging og gjennomføring.

For informasjon og påmelding til Leverandørkonferanse se HER.

 

 

 

 

 

KONFERANSEN ER FOR:

  • Ledere og fagansvarlige i bedrifter som leverer maskiner med utslippsfrie løsninger til bygg- og anleggsplasser.
  • Innkjøpere, fagledere og ansvarlige fra eiendomsavdelinger som skal gjennomføre anskaffelser til bygg- og anleggsplasser de neste årene.
  • Klimarådgivere og andre interesserte

INFORMASJON, TILBAKEBLIKK og RAPPORTER:

Fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, 2017.

Tilbakeblikk på arbeid fra 2017. 

Erfaringskartlegging av krav til fossilfrie byggeplasser, Multiconsult 2018.

Veileder for tilrettelegging for bruk av fossilfrie og utslippsfrie alternativer på byggeplasser, Enova 2018.

Prosessanalyse av fellesinitiativet utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, Multiconsult 2019.

Nullutslippsgravemaskin. Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner, SINTEF 2020.

DFØs veileder for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser