Leverandørkonferanse, utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Behov møter løsning.

av Kjersti Granaasen

Tempo for omstilling til utslippsfrie  bygg- og anleggsplasser øker.

Leverandørkonferanse gjennomført 20. september 2020.

Leverandørkonferanse er en arena hvor innovasjoner, produkter og løsninger presenteres for det offentlige markedet. Er du leverandør med ønske om et større marked? Du får presentere dine løsninger her. Er du innkjøper eller fagansvarlig med ansvar og vil ha kjennskap til flere muligheter? Du blir kjent med de her.

Leverandørkonferanse del 1, innlegg og panelsamtale

Opptak innledere og panelsamtale (trykk på link)

  • Ellen Hambro, Miljødirektoratet
  • Anders Fylling, Statsbygg
  • Maren Hersleth Holsen, Klima og Miljødepartementet
  • Vilde Salberg, ENOVA
  • Panelsamtale ledet av Espen Larsen (tid ca 54 minutter ut i sending) med Bjørn Kummeneje/Norconsult, Randi Lekanger/Skanska og Nils Olav Haukaas/Nasta.

Leverandørkonferanse del 2, leverandørene presenterer løsninger

Opptak av webinarer (trykk på link)

Webinar I  med løsninger for bygge- og anleggsplasser      tid fra start
Webinar II med løsninger for byggvarme                               etter ca 47 minutter
Webinar III med løsninger for bygge- og anleggsplasser    etter ca 1 time og 39 minutter

 

Om konferansen

Statsbygg går i bresjen når kommuner, fylkeskommuner og statlige foretak øker tempo i omstilling til utslippsfrie og fossilfrie bygge- og anleggsplasser.

Leverandørutviklingsprogrammet, Miljødirektoratet og divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ står bak planlegging og gjennomføring.

 

Konferansen er for:

  • Ledere og fagansvarlige i bedrifter som leverer maskiner med utslippsfrie løsninger til bygg- og anleggsplasser.
  • Innkjøpere, fagledere og ansvarlige fra eiendomsavdelinger som skal gjennomføre anskaffelser til bygg- og anleggsplasser de neste årene.
  • Klimarådgivere og andre interesserte

For informasjon og påmelding til Leverandørkonferanse se HER.

 

Informasjon, tilbakeblikk og rapporter

Fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, 2017.

Tilbakeblikk på arbeid fra 2017.

Erfaringskartlegging av krav til fossilfrie byggeplasser, Multiconsult 2018.

DFØ, Veileder for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
DFØ, Kriterieveiviser for bygg (og snart for anlegg) med konkrete kravformuleringer og dokumentasjonskrav for utslippsfrie byggeplasser.

Veileder for tilrettelegging for bruk av fossilfrie og utslippsfrie alternativer på byggeplasser, Enova 2018.

Prosessanalyse av fellesinitiativet utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, Multiconsult 2019.

Nullutslippsgravemaskin. Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner, SINTEF 2020.

Nye Veier og Zero; Sjekkliste for klimatiltak i anleggssektoren

Miljødirektoratet: Veileder for kommuner som vil stille krav om utslippsfrie byggeplasser: En samlet oversikt over verktøy og en del konkrete eksempler på hvordan man kan stille krav, snakke med markedet, og følge opp.