Veidekke innfører fossilfrie byggeplasser

av Ida Laustsen

Det nytter at offentlige virksomheter går sammen og stiller krav i anskaffelsene sine.

Bilde: NHO

8. mars 2016 satt Omsorgsbygg KF i Oslo kommune og Bellona fossilfri byggeplass på agendaen. Dialogen med markedet viste at fossilfrie løsninger kunne rulles ut fortere enn Omsorgsbygg og Bellona hadde trodd på forhånd. Ambisjonene for samarbeidet ble derfor utvidet til å realisere ikke bare fossilfrie, men utslippsfrie byggeplasser. Derfor jobber Omsorgsbygg og Bellona mot utslippsfrie byggeplasser, sammen med en rekke andre offentlige aktører. Og nå er den første elektriske 26-tonns gravemaskinen her.

Forutsigbarhet er viktig
Det er dyrt å utvikle nye løsninger. Derfor er det viktig med forutsigbarhet i hva som etterspørres av de offentlige byggherrene. I dette tilfellet gikk en rekke offentlige utbyggere sammen, og stilte krav til utslippsfri bygg- og anleggsplasser. Det er en tydelig retning for markedet, og det gir forutsigbarhet i markedet. Når entreprenørene kommer med nye løsninger, er de trygge på at denne kommer til å bli kjøpt inn av de offentlige virksomhetene som har stilt ambisiøse krav. Det gjør det mer attraktivt for leverandørene å innovere.

Veidekke viser vei
Veidekke er landets største entreprenør, og byggevirksomheten i Oslo omsetter alene for mer enn 4,5 milliarder kroner.

– Våre private og offentlige kunder etterspør bærekraftige løsninger. Offentlige krav er en sterk bidragsyter til at Veidekke nå innfører fossilfrie byggeplasser, sier Erik Økland, avdelingsleder for offentlige bygg i Veidekke.

Veidekkes byggevirksomhet i Oslo innfører fossilfrie byggeplasser på alle nye prosjekter. Dette reduserer utslippene av klimagasser med 74 %, og utgjør et viktig skritt i retning av helt utslippsfrie byggeplasser. Endringen innebærer blant annet en overgang fra fossilt til fornybart drivstoff.

Her kan du lese hele saken på Veidekke sine sider.