Regjeringen satser på LUP for å ruste maritim bransje for eksport!

av Ida Laustsen

Regjeringen bevilger 2,5 millioner kroner til maritime prosjekter under Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Det skal styrke bransjens posisjon som ledende på nye, grønne maritime løsninger og tjenester.

LUP er rigget og klare!

35 store, offentlige innkjøpere er partnere i LUP, blant annet alle fylkeskommunene, Kystverket og Statens Vegvesen. LUP har tidligere jobbet med utslippsfrie hurtigbåter, utslippsfrie turistferger, ambulansebåt, vannbuss og havnebåter.

LUP har hatt satsinger på digitalisering, sirkulærøkonomi, og klima og miljø og bidratt til nye løsninger som elektriske gravemaskiner og førerløse brøytebiler.  LUP har også en satsing på helse som har bidratt til å bygge norske leverandører som har eksportert sine løsninger.

– Vi i Leverandørutviklingsprogrammet er stolte over tilliten fra Regjeringen, og vi gleder oss til samarbeid med den maritime næringen, virkemiddelapparatet og offentlige innkjøpere, sier Ingebjørg Harto, daglig leder i LUP.

Ingebjørg Harto, daglig leder i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)

Bygge sterke hjemmemarkeder

Det offentlige er en stor og viktig innkjøper som handler for 740 milliarder kroner årlig. Når det offentlige bruker innkjøpsmakten sin til å etterspørre nye og bedre løsninger står norske leverandører klare for å levere. Det offentlige er et viktig marked for bedriftene, og kan bidra til å skape et stort hjemmemarked for bedriftene hvor de kan utvikle og teste løsningene. Slik blir leverandørene posisjonert til å vinne internasjonale kontrakter.

–  Vi vet at offentlig etterspørsel etter nye løsninger fungerer. Når vi samler offentlige innkjøpere, blir innkjøpskraften sterkere og viljen til å innovere hos bedriftene større. Hurtigbåter var en stor kilde til CO2-utslipp og Trøndelag Fylkeskommune tok i 2017 initiativ til å få ned utslippene fra hurtigbåtene. LUP bistod i å samle 10 fylkeskommuner og et verdensledende maritimt næringsliv som utviklet løsninger på 2,5 år gjennom en før-kommersiell anskaffelse! Slike initiativ skal vi få til flere av, forteller Ingebjørg Harto.

Norsk leverandørmarked skal rigges for eksport

Norsk maritim næring utvikler banebrytende teknologi og mange gode løsninger. Teknologibedriften Prodtex har utspring fra verfts- og leverandørindustrien på Sunnmøre. Prodtex har brukt sin kompetanse og erfaring og utviklet flere innovasjoner på bestilling fra det offentlige. Blant annet nye kjøretøysperrer i Regjeringskvartalet og ny sveiseteknologi til brobygging. Det viser at teknologien og kompetansen i maritim sektor er relevant for å løse andre offentlige utfordringer og behov!

Hele Norge eksporterer

Tildelingen er en del av en storsatsing på norsk maritim eksport som en del av eksportreformen Hele Norge eksporterer. Se pressemeldingen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-bruke-25-millioner-pa-a-oke-maritim-eksport/id2995698/