Pågående anskaffelse

Utslippsfri levering av varer og tjenester

Våren 2020 skal det gjennomføres en nordisk bestillerdialog på temaet: utslippsfri levering av varer og tjenester. Målet er å utvikle nordisk næringsliv, og sørge for at de offentlige virksomhetene i Norden samarbeider i større grad.

Prosess

Tildeling av prosjekt

Difi og Nasjonalt program for leverandørutvikling ble tildelt midler fra Nordisk Ministerråd for å gjennomføre en nordisk bestillerdialog. Målet er å utvikle nordisk næringsliv, og sørge for at de offentlige virksomhetene i Norden samarbeider i større grad.

Mobilisering av offentlige virksomheter

De nordiske samarbeidspartnerne i prosjektet er Nasjonalt program for leverandørutvikling (NO), Difi (NO), Miljøstyrelsen (DK), Upphandlingsmyndigheten (SVE) og Motiva (FI) har valgt å samarbeide om utslippsfri levering av varer og tjenester. Samarbeidspartnerne jobber nå med å rekruttere offentlige virksomheter i Norden til prosjektet.

Les mer

Er du interessert i å delta? Kontakt kontaktpersonen i ditt land.

Difi (Norge) ved Christine.Kihl@difi.no og Nasjonalt program for leverandørutvikling (Norge) ved idaskaaret.laustsen@nho.no leder arbeidet og tar imot spørsmål om prosjektet.

Styringsgruppen er Nordisk arbeidsgruppe for sirkulærøkonomi (NCE).

Prosjektgruppen:
• Motiva (Finland), kontaktperson: isa-maria.bergman@motiva.fi
• Upphandlingsmyndigheten (Sverige), kontaktperson: johanna.enberg@uhmynd.se
• Miljøstyrelsen (Danmark), kontaktperson: jenno@mst.dk

Første samling med storbyer og kommuner som ønsker å delta i prosjektet

Dato: 24.10.2019, sted: Oslo.

Les mer

Behovskartlegging

Gjennom to samlinger 3. desember 2019 i København og 15. januar 2020 (sted: TBD) kartlegger vi felles behov og scope i prosjektet.

Les mer

Behovskartleggingen og dialognotatet vil publiseres her så snart det er klart. 

Markedsdialog

26.3.2020 vi prosjektet arrangere markedsdialog, sted for markedsdialogen er ikke bestemt enda. Det er også mulig det blir en del 2 av markedsdialogen 23.4.2020.

 

Vi ønsker å ha med en gruppe på 6-12 offentlige virksomheter totalt fra landene i Norden. Dette er en stor nok gruppe for å «flekse innkjøpsmuskelen», og en liten nok gruppe til å løpe fort fremover. Nasjonalt program for leverandørutvikling og Difi har prosjektlederansvaret og ansvar for gjennomføringen av bestillerdialogen. Ønsker du og din virksomhet å delta i prosjektet og den nordiske bestillerdialogen, kreves dette:

  • Lederforankring
  • Behov og ønske om å bestille og anskaffe løsning
  • Tverrfaglig deltakelse fra fag, ledelse og innkjøp
  • Tid og ressurser ​til å følge prosjektet, og forankre prosjektet internt
  • En av prosjektdeltakerne fra hver virksomhet får ansvar for sin virksomhet, og følger prosjektet til juni 2020. Prosjektdeltaker skal forankre prosjektet i egen virksomhet, i tillegg til å delta i behovskartlegging og møter i prosjektet​
  • Kompetanse​ og kunnskap om fagområdet, anskaffelser, innovasjon​
  • Dekke egne kostnader knyttet til deltakelse i prosjektet, og reiser og opphold

Dersom du ikke ønsker å delta, men vil holdes orientert om informasjon og fremdrift i prosjektet kan du registrere deg på interessentliste her. Du vil da få informasjon om prosjektet via e-post.