Pågående anskaffelse

Utslippsfri levering av varer og tjenester

Våren 2020 skal det gjennomføres en nordisk bestillerdialog på temaet: utslippsfri levering av varer og tjenester. Målet er å utvikle nordisk næringsliv, og sørge for at de offentlige virksomhetene i Norden samarbeider i større grad.

Prosess

Tildeling av prosjekt

Difi og Nasjonalt program for leverandørutvikling ble tildelt midler fra Nordisk Ministerråd for å gjennomføre en nordisk bestillerdialog. Målet er å utvikle nordisk næringsliv, og sørge for at de offentlige virksomhetene i Norden samarbeider i større grad.

Mobilisering av offentlige virksomheter

De nordiske samarbeidspartnerne i prosjektet er Nasjonalt program for leverandørutvikling (NO), Difi (NO), Miljøstyrelsen (DK), Upphandlingsmyndigheten (SVE) og Motiva (FI) har valgt å samarbeide om utslippsfri levering av varer og tjenester. Samarbeidspartnerne jobber nå med å rekruttere offentlige virksomheter i Norden til prosjektet.

Les mer

Er du interessert i å delta? Kontakt kontaktpersonen i ditt land.

Difi (Norge) ved Christine.Kihl@difi.no og Nasjonalt program for leverandørutvikling (Norge) ved idaskaaret.laustsen@nho.no leder arbeidet og tar imot spørsmål om prosjektet.

Styringsgruppen er Nordisk arbeidsgruppe for sirkulærøkonomi (NCE).

Prosjektgruppen:
• Motiva (Finland), kontaktperson: isa-maria.bergman@motiva.fi
• Upphandlingsmyndigheten (Sverige), kontaktperson: johanna.enberg@uhmynd.se
• Miljøstyrelsen (Danmark), kontaktperson: jenno@mst.dk

Samling med storbyer og kommuner som ønsker å delta i prosjektet

Dato: 24.10.2019, sted: Oslo. I dette møtet vil man få mer informasjon om prosjektet og hva som kreves for å delta i prosjektet,

Vi ønsker å ha med en gruppe på 6-12 offentlige virksomheter totalt fra landene i Norden. Dette er en stor nok gruppe for å «flekse innkjøpsmuskelen», og en liten nok gruppe til å løpe fort fremover. Nasjonalt program for leverandørutvikling og Difi har prosjektlederansvaret og ansvar for gjennomføringen av bestillerdialogen. Ønsker du og din virksomhet å delta i prosjektet og den nordiske bestillerdialogen, kreves dette:

  • Lederforankring
  • Behov og ønske om å bestille og anskaffe løsning
  • Tverrfaglig deltakelse fra fag, ledelse og innkjøp
  • Tid og ressurser ​til å følge prosjektet, og forankre prosjektet internt
  • En av prosjektdeltakerne fra hver virksomhet får ansvar for sin virksomhet, og følger prosjektet til juni 2020. Prosjektdeltaker skal forankre prosjektet i egen virksomhet, i tillegg til å delta i behovskartlegging og møter i prosjektet​
  • Kompetanse​ og kunnskap om fagområdet, anskaffelser, innovasjon​
  • Dekke egne kostnader knyttet til deltakelse i prosjektet, og reiser og opphold

Dersom du ikke ønsker å delta, men vil holdes orientert om informasjon og fremdrift i prosjektet kan du registrere deg på interessentliste her. Du vil da få informasjon om prosjektet via e-post.