Slik jobber LUP i fellesprosesser

av Ida Laustsen

Med utgangspunkt i fellesprosessen utslippsfri byggeplass ble jeg invitert til å fortelle om hvordan vi i LUP jobber! Invitasjonen kom fra KEINO (Finnish Competence Center for Sustainable and Innovative Public Procurement) og EU-kommisjonen.

Med utgangspunkt i fellesprosessen utslippsfri byggeplass ble jeg invitert til å fortelle om hvordan vi i LUP jobber! Invitasjonen kom fra KEINO (Finnish Competence Center for Sustainable and Innovative Public Procurement) og EU-kommisjonen.

Med arrangørene Katharina Vierlich og David Blanchard fra EU-kommisjonen


Ei hand å holde i, i 2010

I 2010 jobbet vi i LUP med én og én offentlig innkjøper. Dette fordi innovative anskaffelser var nytt, og innkjøperne (det vil si kommunene, fylkeskommunene og de statlige virksomhetene) trengte råd, støtte og veiledning for å gjøre innovative anskaffelser. Pådriverne i LUP (som da var Tore André, Hilde og Gørill) «holdt de i hånda» og guidet de gjennom den innovative anskaffelsen. I 2010 jobbet LUP med å strategisk forankre prosesser, gi råd i behovskartlegging, og å mobilisere og å arrangere markedsdialoger. Innkjøperne sier at denne støtten var avgjørende for at de turte å gå i gang med innovative anskaffelser.

LUP er hands-on i fellesprosesser

I 2019 jobber vi annerledes. Vi jobber mer med fellesprosesser som krever større involvering fra oss pådrivere i LUP. I felles innovative anskaffelsesprosesser går flere offentlige innkjøpere sammen og utfordrer markedet. I fellesprosessen som krever stor innovasjon som  utslippsfrie byggeplasser så tidligere pådriver Tina Sølvberg at det ikke var nok å gi råd, guide, veilede og mobilisere markedet.

Det trengs en koordinerende rolle, som får alle til å holde hender og bevege seg mot samme mål – samtidig!


Hva gjorde LUP og Tina i samarbeid med fellesinitiativet?

  • Samlet store innkjøpere om behovet (Big Buyers)
  • Koordinerte Joint Statement
  • Forankret prosessen politisk
  • Organiserte og planla markedsdialog
  • Involverte virkemiddelapparatet tidlig slik at pengesekken og Pilot-E publiserte sin utlysning på samme tidspunkt som markedsdialogen
  • Dette arbeidet innebar at Tina hadde en omfattende koordineringsrolle med møter, telefoner og mails mot ulike aktører som virkemiddelapparatet, store innkjøpere, politikere, leverandørene (hele økosystemet av bedrifter og leverandører måtte involveres for å få til dialogen, få flaskehalser på bordet, og se mulighetsrom i fellesskap)

En nøytral pådriver for innovasjon

Selv de store offentlige innkjøperne i Norge med kompetente ansatte og ressurser, har sagt at de ikke har kapasitet til å koordinere slike fellesprosesser. Det trengs en koordinator og prosjektleder for slike prosesser. Det at LUP er en nøytral aktør som representerer alle sidene, gjorde at vi kunne ta en rolle og fylle dette «tomrommet». Vi representerte ikke kun offentlig sektor, eller bedriftene. Vår motivasjon var innovasjon og best mulige løsninger på behovet.

 

You can see the presentation from the meeting in English here: 191128 Norwegian National Programme for Supplier Development_Ida Laustsen

 

#innovative anskaffelser #leverandørutvikling #big buyers #DG Grow