Søk om 600 000 danske kroner til innovativ anskaffelse på nullutslippstransport!

av Ida Laustsen

Har du en utfordring knyttet til nullutslippstransport? Det lyses ut 600 000 DKK til en innovativ anskaffelse. Frist for søknad er 10.09.2023.

Det nordiske prosjektet Sirkulære og klimavennlige offentlige anskaffelser lyser ut 600 000 DKK (tilsvarer 927 000 NOK per 25.8.23). Midlene gis til den virksomheten som best beskriver en utfordring tilknyttet nullutslippstransport som kan løses gjennom en innovativ anskaffelsesprosess.

Disse utfordringene kan for eksempel være tilknyttet off-peak-leveranser, ruteoptimalisering, hubløsninger eller nye løsninger som vil bidra til nullutslippstransport og redusere trafikk i nordiske byer.

Midlene kan eksempelvis brukes til lønn til egneansatte for å utvikle prosjektet, støtte til leverandører eller bistand fra konsulenter eller annet.

Søknaden bør være mellom 800-1200 ord. Les mer på DFØ sine sider og send inn din søknad her!