Steinkjer kommune

Steinkjer kommune ligger innerst i Trondheimsfjorden og Steinkjer by er største byen og administrasjonssenter i Nord-Trøndelag fylke. Steinkjer er landets nest største jordbrukskommune og er handelssentrum i Nord-Trøndelag. Steinkjer og Verran kommuner slås sammen senest fra 1. januar 2020. Kommunen har ca 22 000 innbyggere (SSB, jan. 2017)

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (2)

Brukernært utstyr innen velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

Værnesregionen (45 000 innbyggere) skal anskaffe brukernær velferdsteknologi som trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi. Løsningene skal brukes i og utenfor institusjon, derfor inngår også pasientvarslingsanlegg i helsehus. Innspill på fremtidsrettet infrastruktur i nye helse- og omsorgshus er også ønskelig. Hvordan…

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag. Mål: At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg i Trøndelag. Minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger. Lave livssykluskostnader og miljøvennlige løsninger over tid.