Orkdal kommune

Orkdal kommune ligger i Sør-Trøndelag. Den grenser i nord til Snillfjord og Agdenes, i vest mot Hemne, i sør mot Rindal (i Møre og Romsdal), Meldal og i øst Melhus og Skaun.
Tettsteder i Orkdal er Orkanger/Fannrem og Svorkmo. Orkanger er regionsenter. Innbyggertallet i kommunen er ca 11 900 (SSB, 2017)

Orkdal, Meldal og Agdenes kommuner og østre del av Snillfjord kommune slås sammen til den nye kommunen Orkland (vedtak juni 2017, gjøres innen 1.januar 2020)

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (2)

Brukernært utstyr innen velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

Værnesregionen (45 000 innbyggere) skal anskaffe brukernær velferdsteknologi som trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi. Løsningene skal brukes i og utenfor institusjon, derfor inngår også pasientvarslingsanlegg i helsehus. Innspill på fremtidsrettet infrastruktur i nye helse- og omsorgshus er også ønskelig. Hvordan…

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag. Mål: At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg i Trøndelag. Minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger. Lave livssykluskostnader og miljøvennlige løsninger over tid.