Åfjord kommune

Åfjord kommune ligger på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. Kommunen grenser i nord til Roan, i sør til Bjugn og Rissa, og i øst til Nord-Trøndelag fylke med Verran og Namdalseid kommuner. Administrasjonssenter er tettstedet Årnes og innbyggertallet i kommunen var 3 252 pr. januar 2017 (SSB).

Åfjord kommune og Roan kommune slås sammen senest fra 1. januar 2020.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (2)

Brukernært utstyr innen velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

Værnesregionen (45 000 innbyggere) skal anskaffe brukernær velferdsteknologi som trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi. Løsningene skal brukes i og utenfor institusjon, derfor inngår også pasientvarslingsanlegg i helsehus. Innspill på fremtidsrettet infrastruktur i nye helse- og omsorgshus er også ønskelig. Hvordan…

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag. Mål: At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg i Trøndelag. Minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger. Lave livssykluskostnader og miljøvennlige løsninger over tid.