Åfjord kommune

Åfjord kommune ligger på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. Kommunen grenser i nord til Roan, i sør til Bjugn og Rissa, og i øst til Nord-Trøndelag fylke med Verran og Namdalseid kommuner. Administrasjonssenter er tettstedet Årnes og innbyggertallet i kommunen var 3 252 pr. januar 2017 (SSB).

Åfjord kommune og Roan kommune slås sammen senest fra 1. januar 2020.

Kontaktinformasjon

Hjemmeside
<p><a href="https://www.afjord.kommune.no/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.afjord.kommune.no</a></p>

Relaterte anskaffelser (2)

Brukernært utstyr innen velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

Værnesregionen (45 000 innbyggere) skal anskaffe brukernær velferdsteknologi som trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi. Løsningene skal brukes i og utenfor institusjon, derfor inngår også pasientvarslingsanlegg i helsehus. Innspill på fremtidsrettet infrastruktur i nye helse- og omsorgshus er også ønskelig. Hvordan…

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag. Mål: At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg i Trøndelag. Minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger. Lave livssykluskostnader og miljøvennlige løsninger over tid.