Vikna kommune

Øyriket Vikna ligger på kysten nordvest i Nord-Trøndelag. Vikna kommune består av nærmere 6000 øyer, holmer og skjær, med Rørvik som administrasjonssenteret. Vikna har 4 418 innbyggere (SSB jan. 2017) og bosetting på de største øyene. Fiskeri og oppdrettsnæring er sentrale næringer i kommunen.

 

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (4)

Brukernært utstyr innen velferdsteknologi og pasientvarslingsanlegg

Værnesregionen (45 000 innbyggere) skal anskaffe brukernær velferdsteknologi som trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi. Løsningene skal brukes i og utenfor institusjon, derfor inngår også pasientvarslingsanlegg i helsehus. Innspill på fremtidsrettet infrastruktur i nye helse- og omsorgshus er også ønskelig. Hvordan…

Læringsnettverk for innovative anskaffelser av velferdsteknologi

Læringsnettverk gjennomført i perioden 2015-2016 for kommuner i Nord-Trøndelag. Anskaffelse av velferdsteknologi for 5 kommuner i Nord-Trøndelag.

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag. Mål: At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg i Trøndelag. Minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger. Lave livssykluskostnader og miljøvennlige løsninger over tid.

Vikna helse- og omsorgssenter. Helse for framtida.

Samle alle kommunale helse- og omsorgstjenester i ett bygg