Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune supplerer kommuner og stat som forvaltningsmyndighet. Med omtrent 2.700 ansatte fordelt på 22 videregående skoler, 32 tannklinikker og sentraladministrasjonen. Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom det folkevalgte Fylkestinget og de utvalg det oppnevner.

NB: 1.januar 2018 slås Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke sammen. Den nye regionen skal ha to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Les mer på her

 

Kontaktinformasjon

Hjemmeside

Relaterte anskaffelser (2)

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag. Mål: At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg i Trøndelag. Minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger. Lave livssykluskostnader og miljøvennlige løsninger over tid.

Mobilitetstjenester for persontransport

Mer miljøvennlig transportsystem som minsker personbilbruk og klimautslipp.