Røros kommune

Røros kommune er særlig kjent for den tidligere virksomheten ved Røros kobberverk, som gjenspeiles i Rørosmuseet, i Johan Falkbergets forfatterskap, og i Røros’ status som UNESCO verdensarv-sted siden 1980. Røros ligger lengst sørøst i Trøndelag og grenser i øst mot Sverige og i sør mot Hedmark. I kommunen bor 5 669 personer (SSB jan. 2017), hvorav ca 4000 i tettstedet Røros.

Røros har kulderekord for Sør-Norge, med –50,4 °C målt i januar 1914.

 

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (2)

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag. Mål: At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg i Trøndelag. Minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger. Lave livssykluskostnader og miljøvennlige løsninger over tid.

Røros bo- og velferdssenter

Nye bygg-løsninger for endret omsorgsstruktur